Biogas Väst

Biogas Väst är ett regionalt samarbete för ökad produktion och användning av biogas i Västra Götaland. Biogas Väst är en samverkansplattform mellan olika aktörer i biogaskedjan, från kommuner och energibolag till jordbruksföretag, fordonsindustri, drivmedelsföretag och forskning.

Gasum projekterar för 20 nya gastankställen i Sverige

Den ekonomiska föreningen Biogas i Götene har inventerat ett 80-tal gårdar i området för att undersöka tillgången till gödsel. "Vi har helt klart en bra mix i området runt Götene", förklarar Kjell Gustafsson från föreningen. Sett till gödselinventeringen och fordon som kommer rulla i området har vi en god balans mellan tillgång och efterfrågan, menar Kjell Gustafsson.

Gasum investerar och driver på satsningen i bland annat Götene. 2017 blev Swedish Biogas uppköpta av Gasum som ägs av finska staten till 100%, de arbetar aktivt med biogas i Finland, Sverige och Norge. Företaget har fem egna produktionsanläggningar i Sverige och är Sveriges största biogasproducent. Vadsbo är delägd av Gasum och en av de mest effektiva idag. "Utmaningen är logistiken när det gäller gödselbaserade anläggningar", berättar Robert Kinnander från Gasum.

Företagets ambition i Götene är att att utöka biogastillgången då man ser att det finns förutsättningar för det i området. Planen är att ha 20-talet tankställen inom 2-3 år och det är flytande biogas som är det som är i fokus. I regionen har de fått Klimatklivsfinansiering för fyra nya tankställen, bl a i Mariestad. Nu avvaktar man att Klimatklivet återstartas för att kunna fortsätta den planerade utvidgningen av biogasproduktionsanläggningen i Götene. Under mellantiden arbetar man fortsatt och strategiskt med projektering och säkring av gödselråvara.

Fler nyheter

Kan koldioxidbudgetar få fler att greppa miljömålen?

Hur kan lokala koldioxidbudgetar hjälpa Sverige att nå de nationella klimatmålen? Och är koldioxidbudgetar ett bra verktyg för att skapa förståelse för och förankra den lokala miljöpolitiken. Det var två frågor som diskuterades när miljöstrategerna i Kommunnätverket för hållbar utveckling träffades häromveckan.

Renare stränder med unik strandstädarkarta

Nedskräpningen av stränder och vatten gör sig extra påmint när sommaren närmar sig. Enligt mätningar som görs regelbundet i Nordsjöområdet är västkusten i särklass skräpigast med 20 upphittade plastbitar per kvadratdecimeter. Men kommunerna längs Bohuskusten har gått samman och tagit fram en strandstädarkarta – där alla kan hjälpa till att få stränderna renare.

Webbutbildning om klimatsmart mat och hälsosamma måltider

Länk till en webbutbildning framtagen av VGR om klimatsmart mat och hälsosamma måltider

En sammanfattning från Gasdagarna

Gasbranschen träffades under två intensiva dagar i Båstad den 15-16 maj. Biogasen tog stor plats på konferensen och här kommer lite noteringar om aktuell information som förmedlades

Tunga arbetsfordon på gång

CNH med tunga varumärken som Iveco, New Holland etc har nyligen slutit en biogasöverenskommelse med Italienska staten och lanserat ett nytt hjullastarkoncept som drivs på gas.