pb152784_-_kopia.jpg
Foto: Sara-Linnéa Östervall
Med rejäla cykelkärror flyttades HUV:s kontor.

HUV flyttade kontoret med cykel

För första gången har en kontorsflytt genomförts med cykel i Göteborg. När det regionala energikontoret Hållbar utveckling Väst bytte lokal trampades de iväg av transportföretaget MoveByBike. Det logistiska konststycket, vilket var företagets första uppdrag i Göteborg, utfördes med hjälp av cykelsläp som klarar en last på 280 kg och 3 kubikmeter.

- Med flera rejäla cykelkärror har vi kapacitet att flytta ett helt kontor, säger Johan Erlandsson, en av grundarna till MoveByBike Göteborg. Nya cykeltyper och kärror är också på ingång som gör att vi kommer att klara de allra flesta transportuppdrag som idag görs med bil eller lastbil i stan.

När Hållbar utveckling Väst hade växt ur sina lokaler valdes den något annorlunda flyttlösningen, vilket inte var någon slump.

- Att tänka kreativt kring hållbarhetsfrågor är viktigt. Även i en liten sak som ett kontorsbyte finns det utrymme för gröna innovationer. Vi vill uppmuntra och uppmärksamma aktörer som går i bräschen för smarta miljölösningar, säger Nardono Nimpuno, verksamhetsledare för Hållbar utveckling väst.

Mindre utsläpp av koldioxid och andra ämnen är den mest uppenbara miljövinsten som uppnås genom valet av transportmedel, men det finns även andra positiva effekter.

- Inne i stan tar det sällan mycket längre tid att cykla än att köra bil. På köpet minskar energianvändningen och bullret samt att det blir mer plats över i stan, säger Johan Erlandsson.

Hållbar utveckling Väst arbetar inom ett antal olika områden med ett hållbart Västra Götaland som mål.

- Transportområdet är i behov av miljövänliga lösningar och för en verksamhet som arbetar med frågan är det viktigt att leva som vi lär, säger Nardono Nimpuno. Vi jobbar på olika sätt med transporter. Vad gäller cyklar har vi till exempel drivit ett projekt där möjligheterna att använda cykelkärra som alternativ till bilen undersöktes. De familjer som deltog minskade bilanvändningen och inspirerade andra att cykla mer.

Hållbar utveckling Väst är regionalt energikontor för Västra Götaland och driver projekt och nätverk inom miljö- och hållbarhetsområdet. Bland de viktigaste är kommunnätverket för hållbar utveckling samt nätverket för kommunernas energi- och klimatrådgivare.

MoveByBike är Sveriges första cykelåkeri och började verksamheten i Malmö i juni 2012. De stora lassen med allt från pianon till byggmaterial har väckt mycket uppmärksamhet både lokalt och i rikstäckande media. Cykelbaserad logistik är en stark trend i Europeiska städer, och når genom MoveByBike nu även Göteborg.

Ladda ner pressbilder.

HUV:s nya adress är Hugo Grauers gata 5B, på Chalmersområdet. Se karta.

För mer information, kontakta:

Nardono Nimpuno, tel: 031 701 05 70. E-post: nardono.nimpuno@hallbarutvecklingvast.se.

Johan Erlandsson, tel: 0707 73 16 82. E-post: johan.erlandsson@movebybike.se.
För mer information om MoveByBike, se www.movebybike.se.

Fler nyheter

Solcellskvällar inspirerar!

Lyckat solföredrag drog 200 besökare när sjuhäradskommunernas Energi och klimatrådgivare anordnade en solkväll med Peter Kovacs som föreläsare.

Kraftsamling kring energi i Västra Götaland

För att stärka arbetet kring energifrågor i Västra Götaland görs nu en stor satsning för att knyta ihop regionens energikontor Hållbar Utveckling Väst med de regionala kunskapsplattformarna för sol, vind och biogas. Dessutom kopplas de till innovationssystemet genom Innovatum AB som blir huvudman för den nya organisationen.

Ledig tjänst: Projektmedarbetare energieffektivisering i företag

Vi söker nu en projektmedarbetare för anställning från april 2018. Vi söker dig som vill arbeta aktivt med hållbar samhällsutveckling och omställning av energisystemet, med särskilt fokus på små och medelstora företag. Tillsammans med övriga anställda arbetar du kreativt i projektform med många externa kontakter.

Blandade budskap fick flest att släcka lampan

Beteendeförändringar är viktiga för att minska energianvändningen i en byggnad. Men hur lyckas man styra om människors vanor? Andreas Nilsson, psykologiska institutionen på Göteborgs Universitet, forskar om nudging och berättar om sina resultat när Interreg-projektet Green Building A-Z håller nätverksmöte för kommuner och deltagare den 20–22 mars.

Temadag om finansiering för små och medelstora företag

Mikrolån, förstudiemedel och stöd för energieffektivisering - den 21 mars arrangerar IDC och Almi en heldag i Skövde om finansiering för små och medelstora företag. Hållbar Utveckling Väst finns på plats för att berätta mer om de stöd för energiomställning och -effektivisering som små och medelstora företag kan söka.