pb152784_-_kopia.jpg
Foto: Sara-Linnéa Östervall
Med rejäla cykelkärror flyttades HUV:s kontor.

HUV flyttade kontoret med cykel

För första gången har en kontorsflytt genomförts med cykel i Göteborg. När det regionala energikontoret Hållbar utveckling Väst bytte lokal trampades de iväg av transportföretaget MoveByBike. Det logistiska konststycket, vilket var företagets första uppdrag i Göteborg, utfördes med hjälp av cykelsläp som klarar en last på 280 kg och 3 kubikmeter.

- Med flera rejäla cykelkärror har vi kapacitet att flytta ett helt kontor, säger Johan Erlandsson, en av grundarna till MoveByBike Göteborg. Nya cykeltyper och kärror är också på ingång som gör att vi kommer att klara de allra flesta transportuppdrag som idag görs med bil eller lastbil i stan.

När Hållbar utveckling Väst hade växt ur sina lokaler valdes den något annorlunda flyttlösningen, vilket inte var någon slump.

- Att tänka kreativt kring hållbarhetsfrågor är viktigt. Även i en liten sak som ett kontorsbyte finns det utrymme för gröna innovationer. Vi vill uppmuntra och uppmärksamma aktörer som går i bräschen för smarta miljölösningar, säger Nardono Nimpuno, verksamhetsledare för Hållbar utveckling väst.

Mindre utsläpp av koldioxid och andra ämnen är den mest uppenbara miljövinsten som uppnås genom valet av transportmedel, men det finns även andra positiva effekter.

- Inne i stan tar det sällan mycket längre tid att cykla än att köra bil. På köpet minskar energianvändningen och bullret samt att det blir mer plats över i stan, säger Johan Erlandsson.

Hållbar utveckling Väst arbetar inom ett antal olika områden med ett hållbart Västra Götaland som mål.

- Transportområdet är i behov av miljövänliga lösningar och för en verksamhet som arbetar med frågan är det viktigt att leva som vi lär, säger Nardono Nimpuno. Vi jobbar på olika sätt med transporter. Vad gäller cyklar har vi till exempel drivit ett projekt där möjligheterna att använda cykelkärra som alternativ till bilen undersöktes. De familjer som deltog minskade bilanvändningen och inspirerade andra att cykla mer.

Hållbar utveckling Väst är regionalt energikontor för Västra Götaland och driver projekt och nätverk inom miljö- och hållbarhetsområdet. Bland de viktigaste är kommunnätverket för hållbar utveckling samt nätverket för kommunernas energi- och klimatrådgivare.

MoveByBike är Sveriges första cykelåkeri och började verksamheten i Malmö i juni 2012. De stora lassen med allt från pianon till byggmaterial har väckt mycket uppmärksamhet både lokalt och i rikstäckande media. Cykelbaserad logistik är en stark trend i Europeiska städer, och når genom MoveByBike nu även Göteborg.

Ladda ner pressbilder.

HUV:s nya adress är Hugo Grauers gata 5B, på Chalmersområdet. Se karta.

För mer information, kontakta:

Nardono Nimpuno, tel: 031 701 05 70. E-post: nardono.nimpuno@hallbarutvecklingvast.se.

Johan Erlandsson, tel: 0707 73 16 82. E-post: johan.erlandsson@movebybike.se.
För mer information om MoveByBike, se www.movebybike.se.

Fler nyheter

Tung transport och statliga medel

På tisdagsmorgonen den 12 juni anordnade Biogas Väst ett frukostseminarium med fokus på tung transport och vad regeringens satsning på ett innovationskluster för flytande biogas (LBG) innebär.

Energi- och klimatrådgivare fokuserar på solel och hållbara transporter

För att öka kunskapen om hållbara transporter och solel går landets kommunala energi- och klimatrådgivare ihop i ett gemensamt projekt som sträcker sig fram till hösten 2019. Under perioden erbjuds privatpersoner, organisationer och företag fördjupad rådgivning inom respektive fokusområde av sin kommunala energi- och klimatrådgivning.

Lerum vann Laddguldet 2018 - Sveriges bästa elbilskommun!

Juryns motivering ”Lerum är ett föredöme att inspireras av. Under 2017 har ett stort antal elbilar levererats till den kommunala verksamheten, och laddinfrastrukturen för allmänheten har nyligen byggts ut ordentligt. Visionen är att vara Sveriges ledande miljökommun år 2025.”

Brf Biskopsgården 3 – ett lysande exempel!

Energi- och klimatrådgivarna i Göteborg har under 2017 genomfört ett insatsprojekt om energieffektiv belysning för bostadsrättsföreningar i Göteborg och Partille. Ett 60-tal bostadsrättsföreningar har besökts – en har stuckit ut lite extra ur mängden.

"Solceller för mindre aktörer" - regler, teknik och ekonomi för dig som vill producera egen solel

Taklutning, väderstreck och anläggningsstorlek - en villaägare, bostadsrättsförening eller ett företag som vill börja producera egen solel ställs inför många frågor. I rapporten "Solceller för mindre aktörer" hittar du information om regler, teknik och ekonomi vid installation av en småskalig solcellsanläggning.