pb152784_-_kopia.jpg
Foto: Sara-Linnéa Östervall
Med rejäla cykelkärror flyttades HUV:s kontor.

HUV flyttade kontoret med cykel

För första gången har en kontorsflytt genomförts med cykel i Göteborg. När det regionala energikontoret Hållbar utveckling Väst bytte lokal trampades de iväg av transportföretaget MoveByBike. Det logistiska konststycket, vilket var företagets första uppdrag i Göteborg, utfördes med hjälp av cykelsläp som klarar en last på 280 kg och 3 kubikmeter.

- Med flera rejäla cykelkärror har vi kapacitet att flytta ett helt kontor, säger Johan Erlandsson, en av grundarna till MoveByBike Göteborg. Nya cykeltyper och kärror är också på ingång som gör att vi kommer att klara de allra flesta transportuppdrag som idag görs med bil eller lastbil i stan.

När Hållbar utveckling Väst hade växt ur sina lokaler valdes den något annorlunda flyttlösningen, vilket inte var någon slump.

- Att tänka kreativt kring hållbarhetsfrågor är viktigt. Även i en liten sak som ett kontorsbyte finns det utrymme för gröna innovationer. Vi vill uppmuntra och uppmärksamma aktörer som går i bräschen för smarta miljölösningar, säger Nardono Nimpuno, verksamhetsledare för Hållbar utveckling väst.

Mindre utsläpp av koldioxid och andra ämnen är den mest uppenbara miljövinsten som uppnås genom valet av transportmedel, men det finns även andra positiva effekter.

- Inne i stan tar det sällan mycket längre tid att cykla än att köra bil. På köpet minskar energianvändningen och bullret samt att det blir mer plats över i stan, säger Johan Erlandsson.

Hållbar utveckling Väst arbetar inom ett antal olika områden med ett hållbart Västra Götaland som mål.

- Transportområdet är i behov av miljövänliga lösningar och för en verksamhet som arbetar med frågan är det viktigt att leva som vi lär, säger Nardono Nimpuno. Vi jobbar på olika sätt med transporter. Vad gäller cyklar har vi till exempel drivit ett projekt där möjligheterna att använda cykelkärra som alternativ till bilen undersöktes. De familjer som deltog minskade bilanvändningen och inspirerade andra att cykla mer.

Hållbar utveckling Väst är regionalt energikontor för Västra Götaland och driver projekt och nätverk inom miljö- och hållbarhetsområdet. Bland de viktigaste är kommunnätverket för hållbar utveckling samt nätverket för kommunernas energi- och klimatrådgivare.

MoveByBike är Sveriges första cykelåkeri och började verksamheten i Malmö i juni 2012. De stora lassen med allt från pianon till byggmaterial har väckt mycket uppmärksamhet både lokalt och i rikstäckande media. Cykelbaserad logistik är en stark trend i Europeiska städer, och når genom MoveByBike nu även Göteborg.

Ladda ner pressbilder.

HUV:s nya adress är Hugo Grauers gata 5B, på Chalmersområdet. Se karta.

För mer information, kontakta:

Nardono Nimpuno, tel: 031 701 05 70. E-post: nardono.nimpuno@hallbarutvecklingvast.se.

Johan Erlandsson, tel: 0707 73 16 82. E-post: johan.erlandsson@movebybike.se.
För mer information om MoveByBike, se www.movebybike.se.

Fler nyheter

"Jämfört med börsen är solceller en lågriskare"

Funderar du över solcellers lönsamhet och pålitlighet? Hållbar Utveckling Västs projektledare Alvar Palm tipsar i en debattartikel i Ny Teknik om 7 viktiga saker att tänka på.

Fortsatt och fördjupat arbete kring stöd till energikartläggning i företag

Ibland krävs nya vägar och samarbeten för att nå ut. Energimyndigheten och Sveriges regionala energikontor - däribland Hållbar Utveckling Väst - har under två år samarbetat inom projektet Regionala noder i syfte att öka energieffektivisering i små och medelstora företag. Nu tar vi det samarbetet vidare.

Förändrat beteende gav sänkta energikostnader - och högre kvalitet

Med förändrat beteende och kultur på fabrikerna lyckades Volvo Construction Equipment både spara pengar i energiutgifter och förbättra arbetsmiljö och kvalitet. Nyckeln till att lyckas var att få med sig medarbetare på alla nivåer – och de började underifrån.

Nu lanserar vi webbplattformen för Sol i Väst

Efter ett intensivt arbete under hösten är nu solelprojektet Sol i Västs webbsida på plats (www.solivast.nu). Det är en plattform för information om projektet, men kanske ännu mer en kunskapskälla för offentliga organisationer (och andra) som är på gång med solcellsinstallationer.

Ledig tjänst: Processledare för samverkansplattformen Biogas Väst 2018-2020

Hållbar Utveckling Väst söker en driven processledare för samverkansplattformen Biogas Väst 2018–2020. Ta chansen att vara med och driva på den spännande utvecklingen inom biogasområdet som nu tar viktiga steg framåt i olika delar av samhället.