klimatklivet.jpg

Klimatklivet och ny regering

Klimatklivets framtid har under regeringsskiftet varit osäker. I S-MP-C-L-överenskommelsen sägs att Klimatklivet ska ”effektiviseras och utvecklas” och därmed fortsätta. 

Hur stora möjligheterna är att i vårändringsbudgeten skjuta till mer resurser vet vi inte i nuläget. Vår region har hittills beviljats stöd till 188 st biogaslastbilar, 6 stycken LBG tankstationer och 15 st CBG-tankstationer. På grund av det stora intresset i senaste utlysningen ligger att antal ansökningar och väntar på beslut hos Naturvårdsverket. Vi väntar på beslut av ytterligare 58 biogas lastbilar, 8 LBG stationer och 8 CBG stationer i regionen.

Det ska bli spännande att följa regeringens överenskommelse att det från 2030 inte längre kommer vara tillåtet att sälja nya bensin och dieselbilar, förslaget att Bonus malus ska förstärkas och förenklas samt vad som händer med produktionsstödet för biogas. Vi följer självklart vad som händer med regeringens Biogasmarknadsutredning som har potential att ge bra input till kommande budgetpropositioner.

Biogas Väst

Fler nyheter

Naturvårdsverkets luftvårdsprogram lyfter biogasen

Naturvårdsverket lämnade 1 februari över ett förslag till regeringen på Nationellt luftvårdsprogram, syftet är att Programmets innehåll skall styra de åtgärder och styrmedel Sverige behöver genomföra för att uppnå nationella utsläppsminskningar enligt EU:s nya takdirektiv och bidrar till en bättre luftmiljö.

Klimatklivet och ny regering

Klimatklivets framtid har under regeringsskiftet varit osäker. I S-MP-C-L-överenskommelsen sägs att Klimatklivet ska ”effektiviseras och utvecklas” och därmed fortsätta. 

God fortsättning i ny organisation!

Hej alla och god fortsättning! Hoppas ni hade goa helger och inte var alltför frustrerade över Klimatklivets utveckling. Vi på Biogas Väst kände en viss besvikelse, det ska erkännas, men när dimman nu har skingrats är vi övertygade om att marknaden för biogasen kommer fortsätta rulla framåt - om än kanske i en något långsammare takt.

Nu heter vi Energikontor Väst

Nytt år. Nytt namn. Ny organisation. Men samma medarbetare, samma kontor och samma engagemang för energiomställning och klimat. Från och med nu heter vi Energikontor Väst och är en del av Innovatum – med massor av spännande möjligheter till utveckling.

Innovationskluster för flytande biogas beviljat

Vi rundar av året med en lättsam och trevlig nyhet, nämligen att Energimyndigheten äntligen beviljat ansökan om Innovationskluster för flytande biogas!