Biogas Väst

Biogas Väst är ett regionalt samarbete för ökad produktion och användning av biogas i Västra Götaland. Biogas Väst är en samverkansplattform mellan olika aktörer i biogaskedjan, från kommuner och energibolag till jordbruksföretag, fordonsindustri, drivmedelsföretag och forskning.
klimatklivet.jpg

Klimatklivet och ny regering

Klimatklivets framtid har under regeringsskiftet varit osäker. I S-MP-C-L-överenskommelsen sägs att Klimatklivet ska ”effektiviseras och utvecklas” och därmed fortsätta. 

Hur stora möjligheterna är att i vårändringsbudgeten skjuta till mer resurser vet vi inte i nuläget. Vår region har hittills beviljats stöd till 188 st biogaslastbilar, 6 stycken LBG tankstationer och 15 st CBG-tankstationer. På grund av det stora intresset i senaste utlysningen ligger att antal ansökningar och väntar på beslut hos Naturvårdsverket. Vi väntar på beslut av ytterligare 58 biogas lastbilar, 8 LBG stationer och 8 CBG stationer i regionen.

Det ska bli spännande att följa regeringens överenskommelse att det från 2030 inte längre kommer vara tillåtet att sälja nya bensin och dieselbilar, förslaget att Bonus malus ska förstärkas och förenklas samt vad som händer med produktionsstödet för biogas. Vi följer självklart vad som händer med regeringens Biogasmarknadsutredning som har potential att ge bra input till kommande budgetpropositioner.

Biogas Väst

Fler nyheter

Ny LBG/LNG tankstation i Mjölby

Stationen i Mjölby uppförs inom ramen för EU-projektet GREAT och blir Östergötlands första tankstation för flytande gasenergi.

Klimatklivet kommer tillbaka i vårändringsbudgeten!

Regeringen med stöd av Centern och Liberalerna har lagt ett förslag på att återinföra och öka klimatklivet och ladda hemma stödet med 750 miljoner till totalt 1,5 miljarder under 2019. 

Nu kör energi- och klimatrådgivningen i Skaraborg igång projektet Klimatsmart Familj!

Följ de deltagande familjerna som genom information, coachning och egna ansträngningar ska uppnå en mer klimatsmart livsstil

Långsiktigt biogasutbyte tvärs över Atlanten

I veckan fick Biogas Väst och Business Region Göteborg (BRG) besök av den stora amerikanska miljöorganisationen Calstart, en fortsättning på ett framgångsrikt kunskapsutbyte som pågått i över 15 år. Samtalen denna gång handlade framförallt om de västsvenska satsningarna på flytande biogas för tunga fordon – och om hur samverkan mellan regionerna ska fortsätta.

Biogassatsningar i Fyrbodal inspirerade på fullsatt frukostmöte

Genom ett unikt samarbete har fyra små kommuner i Fyrbodal lyckats bli det biogastätaste området i Sverige. Här finns tre gånger fler tankställen per invånare än i Göteborg. Det berättade Karin Stenlund, affärs- och miljöstrateg på Fyrbodals kommunalförbund, i dag under Biogas Västs välbesökta frukostträff på Saab Car Museum i Trollhättan.