hus.jpg

EKR i Alingsås håller kurs för nyblivna husägare!

Ett hus är ofta livets största investering. Ändå är det inte alla som förstår den komplicerade byggnad de införskaffat. I Alingsås håller kommunens  energi- och klimatrådgivare, Jonas Dahl, kurs för nyblivna husägare.

Kursen, som passande nog heter Första huset, drar igång imorgon, onsdag. Bakom kursen står Alingsås kommun i samarbete med Studiefrämjandet.

Ofta är första husköpet ett renoveringsprojekt och det man köpt kan vara en ganska komplicerad konstruktion som kan ha ändrats under årens gång. Till exempel kan tidigare husägare ha ändrat på  el, ventilation, isolering eller dränering, och det är inte alltid till det bättre, det har snarare ”blivit som det blivit”.

Det är viktigt att förstå konsturktionen bakom. Under kursen får man hjälp att förstå de koplexa delar som ett hus består av och lär sig hur man skall tänka för at tdet skall bli rätt.

Läs mer i Alingsås tidning: https://www.alingsastidning.se/2018/09/lar-dig-mer-om-huset/

Fler nyheter

Rapport Biogasdriven färjeled – Hönöleden.

Nu finns en ny version av rapporten  Biogasdriven färjeled – Hönöleden.

Roliga synergier i innovativt avfallsprojekt

Usch blir till resurs i projektet "Ways2Taste" där forskare vid Högskolan i Borås utvecklar metoder för att odla svampar på restprodukter som annars skulle ha blivit avfall. Målet är att framställa klimatsmarta material – bland annat en helt ny proteinkälla

Ökade hållbarhetskrav för biodrivmedel och flytande biobränslen

Regeringen har beslutat om en ändring av förordningen (2011:1088) om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen, som träder i kraft den 1 juli 2019.

Ny produktion i Skara?

Agroväst i Skara ska koordinera ett stort EU-projekt för att vidareutveckla ett grönt bioraffinaderi vid Sötåsenskolan i Töreboda för produktion av biogas.

Bovierian Hönö – en riktig solskenshistoria!

520 m2 monokristallina solcellspaneler, 97 installerade kWp på söder- och västertak samt 85 000 kWh kalkylerad solelsproduktion. Det är resultatet av en idé som föddes i Brf Bovieran Hönö under hösten 2017. En idé som också resulterade i att man tog hjälp av Energi- och klimatrådgivarna för rådgivning under projektets gång. Anläggningen stod klar den 28/6 2018. Precis lagom för att ta del av den strålande sommarsolen!