huv-soker-processledare.png

Ledig tjänst: Processledare för samverkansplattformen Biogas Väst 2018-2020

Hållbar Utveckling Väst söker en driven processledare för samverkansplattformen Biogas Väst 2018–2020. Ta chansen att vara med och driva på den spännande utvecklingen inom biogasområdet som nu tar viktiga steg framåt i olika delar av samhället.

Biogas Väst stöttar och driver på de viktigaste insatserna för ökad utveckling av biogasproduktion och biogasanvändning i Västra Götaland, mot det politiskt uppsatta inriktningsmålet 2,4 TWh/år.

Från och med 2018 tar Hållbar Utveckling Väst, det regionala energikontoret i Västra Götaland, över ansvaret för samverkansplattformen Biogas Väst. I nära samarbete med Västra Götalandsregionens Kraftsamling Biogas 2017–2020 vidareutvecklas Biogas Väst som en neutral regional plattform för aktörssamverkan.

Plattformen samlar jordbruksföretag, fordonsindustri, drivmedelsföretag, akademi, kommuner, energibolag, länsstyrelse och region med flera längs biogassystemets cirkulära värdekedja. Deltagande aktörers roll är att bidra med sina kompetenser och sina resursers till nätverket samt att föreslå och delta i insatser av gemensamt intresse.

Befattningsbeskrivning

I rollen som processledare för plattformen Biogas Väst ingår att:

 • Skapa mötesplatser och nya samverkansmöjligheter. Planera och genomföra möten, seminarier och workshops efter nätverkets behov och önskemål.
 • Driva på utvecklingen genom att främja samverkan i frågor och utmaningar som är gemensamma för flertalet aktörer i nätverket.
 • Stötta och initiera nya projektidéer och innovationer – såväl tekniska som inom t ex affärsmodeller och riskhantering – som stärker de västsvenska aktörernas position på området.
 • Underlätta spridning och utbyte av kunskap och erfarenheter i nätverket. Omvärldsbevaka. Vid behov ta fram ny kunskap.
 • Lyfta fram goda exempel från Västra Götaland och länet som en ledande biogasregion.
 • Bevaka västsvenska aktörers intressen i nationella och internationella sammanhang inkl. att representera västsvenska aktörer och intressen i nätverket Biogas i alla väderstreck som består av regionala systernätverk över landet.
 • Ha nära dialog med ansvarig tjänsteman på Västra Götalandsregionen som ansvarar för övriga delar i Kraftsamling Biogas.
 • Planera, följa upp och rapportera resultat till finansiärerna.

Vi söker en utåtriktad person, som:

 • Är drivande, kan arbeta självständigt och har arbetslivserfarenhet av projekt-/processledning.
 • Är strukturerad, reflekterande och strategisk.
 • Har god kunskap om biogasbranschens förutsättningar och behov. Gärna även om övriga energiområden samt drivmedels- och transportbranschen.
 • Ett upparbetat kontaktnät inom biogasområdet samt inom energi- och transportområdet i stort är meriterande.

Läs mer om Kraftsamling Biogas 2017-2020, dess prioriterade områden och plattformen Biogas Västs verksamhet på biogasvast.se.

Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och att du passar in i arbetslaget. Läs mer om vår verksamhet och våra projekt på www.hallbarutvecklingvast.se

Anställningsform

Allmän visstidsanställning, heltid under 2018, med goda möjligheter till förlängning. Tjänsteorten är Göteborg och anställningen är förenad med en del resande, framförallt i Västra Götaland. Arbetsgivare är Dalslands Miljö och Energiförbund.

Urval och intervjuer kommer att ske löpande, så skicka din ansökan redan idag, dock senast 24 januari 2018. Ansökan, gärna med löneanspråk, skickas till info@hallbarutvecklingvast.se eller Hållbar Utveckling Väst, Hugo Grauers gata 5B, 411 33 Göteborg.

För mer information kontakta:
Nardono Nimpuno, verksamhetsledare,
nardono.nimpuno@hallbarutvecklingvast.se

Hållbar utveckling Väst är regionalt energikontor i Västra Götaland. Vi driver på utvecklingen mot ett hållbart samhälle och verkar genom samordning, nätverksbyggande, projektutveckling och projektledning. Våra målgrupper är länets kommuner och företag och organisationer. Vi samordnar kommunernas energi- och klimatrådgivare och driver ett kommunnätverk för hållbar utveckling

Fler nyheter

"Jämfört med börsen är solceller en lågriskare"

Funderar du över solcellers lönsamhet och pålitlighet? Hållbar Utveckling Västs projektledare Alvar Palm tipsar i en debattartikel i Ny Teknik om 7 viktiga saker att tänka på.

Fortsatt och fördjupat arbete kring stöd till energikartläggning i företag

Ibland krävs nya vägar och samarbeten för att nå ut. Energimyndigheten och Sveriges regionala energikontor - däribland Hållbar Utveckling Väst - har under två år samarbetat inom projektet Regionala noder i syfte att öka energieffektivisering i små och medelstora företag. Nu tar vi det samarbetet vidare.

Förändrat beteende gav sänkta energikostnader - och högre kvalitet

Med förändrat beteende och kultur på fabrikerna lyckades Volvo Construction Equipment både spara pengar i energiutgifter och förbättra arbetsmiljö och kvalitet. Nyckeln till att lyckas var att få med sig medarbetare på alla nivåer – och de började underifrån.

Nu lanserar vi webbplattformen för Sol i Väst

Efter ett intensivt arbete under hösten är nu solelprojektet Sol i Västs webbsida på plats (www.solivast.nu). Det är en plattform för information om projektet, men kanske ännu mer en kunskapskälla för offentliga organisationer (och andra) som är på gång med solcellsinstallationer.

Ledig tjänst: Processledare för samverkansplattformen Biogas Väst 2018-2020

Hållbar Utveckling Väst söker en driven processledare för samverkansplattformen Biogas Väst 2018–2020. Ta chansen att vara med och driva på den spännande utvecklingen inom biogasområdet som nu tar viktiga steg framåt i olika delar av samhället.