ellen-och-christin.jpg
Foto: Lars Magnusson

Nya Regionala Utvecklingssamordnare på plats på Hållbar utveckling Väst

Många av er har redan hunit komma i kontakt med en eller båda av oss nya regionala samordnare i nätverket. Här kommer en presentation av Christin och Ellen för att lära känna oss lite bättre.

På Kick-offen 2-3 mars var det första gången som vi nya samordnare på Hållbar utveckling Väst hade möjlighet att träffa er som jobbar som EKR i regionen. Ni andra har förmodligen kommit i kontakt med Christin under planeringen av nätverksträffen, och nu är även Ellen på plats på Hållbar utveckling Väst för att stötta Christin i arbetet.

Christin kommer närmast från Miljöbron där hon jobbat med utbildning, projektförmedling och kommunikation. Hon har läst miljövetenskap på Södertörns Högskola och har en bred kunskap i miljö- och hållbarhetsfrågor. Mest intressant är stadsutveckling och beteendefrågor. Christins roll i nätverket för Energi- och klimatrådgivare är projektledare. Hon har övergripande ansvar för planering och är även insatt i er roll som EKR. Det är Christin ni främst vänder er till med frågor. Utöver EKR-nätverket jobbar Christin även som samordnare i Kommunnätverket för hållbar utveckling. Fritiden spenderar Christin helst på sin cykel, med en god bok eller i klätterhallen.

Ellen är också miljövetare, utbildad på Göteborgs Universitet där hon även har läst statsvetenskap. Hon har tidigare jobbat på Lerums kommun och på Kretslopp och vattenförvaltningen, Göteborgs Stad. Ellens favoritämnen på miljöområdet är hållbar mat och konsumtion. I EKR-nätverket kommer Ellen jobba lite mer i bakgrunden, bland annat med hemsidan och med planering av nätverksträffarna. I och med det kan hon komma att kontakta er i nätverket. Utöver EKR-nätverket jobbar Ellen med flera andra projekt på HUV, bland annat Green Building A-Z och Energilyftet. Ellen ägnar sig helst åt friluftsliv på fritiden, allra helst skidåkning och segling.

Hör bara av er om ni undrar något mer.

Fler nyheter

"Jämfört med börsen är solceller en lågriskare"

Funderar du över solcellers lönsamhet och pålitlighet? Hållbar Utveckling Västs projektledare Alvar Palm tipsar i en debattartikel i Ny Teknik om 7 viktiga saker att tänka på.

Fortsatt och fördjupat arbete kring stöd till energikartläggning i företag

Ibland krävs nya vägar och samarbeten för att nå ut. Energimyndigheten och Sveriges regionala energikontor - däribland Hållbar Utveckling Väst - har under två år samarbetat inom projektet Regionala noder i syfte att öka energieffektivisering i små och medelstora företag. Nu tar vi det samarbetet vidare.

Förändrat beteende gav sänkta energikostnader - och högre kvalitet

Med förändrat beteende och kultur på fabrikerna lyckades Volvo Construction Equipment både spara pengar i energiutgifter och förbättra arbetsmiljö och kvalitet. Nyckeln till att lyckas var att få med sig medarbetare på alla nivåer – och de började underifrån.

Nu lanserar vi webbplattformen för Sol i Väst

Efter ett intensivt arbete under hösten är nu solelprojektet Sol i Västs webbsida på plats (www.solivast.nu). Det är en plattform för information om projektet, men kanske ännu mer en kunskapskälla för offentliga organisationer (och andra) som är på gång med solcellsinstallationer.

Ledig tjänst: Processledare för samverkansplattformen Biogas Väst 2018-2020

Hållbar Utveckling Väst söker en driven processledare för samverkansplattformen Biogas Väst 2018–2020. Ta chansen att vara med och driva på den spännande utvecklingen inom biogasområdet som nu tar viktiga steg framåt i olika delar av samhället.