Ökade satsningar på flytande metan i Västra Götaland

Produktionen av flytande biogas är igång. Både Scania och Volvo har lanserat euro 6 gasmotorer för tunga lastbilar, och utbyggnaden av tankställen har tagit fart.

– Äntligen kan de tunga transporterna börja använda flytande metan som drivmedel, säger Bo Ramberg, processledare Biogas Väst och tidigare VD för FordonsGas

När efterfrågan på gasdrivna fordon ökade under 1990-talet behövdes fler ställen att tanka fordonsgas på. Göteborg Energi tog initiativ till att starta ett bolag som skulle både bygga och driva tankställen, men då var det fortfarande bara naturgas i tankarna. Efterhand ställdes krav på att drivmedlet skulle vara förnybart – och Biogas Väst bildades.

– Den samverkan som utvecklades där är nyckeln till att vi har kommit så här långt. Där kunde fordonstillverkare, tankställebyggare och regionens politiker driva de här frågorna tillsammans, fortsätter Bo Ramberg

Satsning för mer flytande metan till tunga transporter

2010 öppnade det första tankstället för flytande metan, ett drivmedel som används av tunga transporter, i Göteborg. Sedan kom ytterligare ett i Jönköping, och idag är många fler på gång. Både Gasum och Fordonsgas har fått Klimatklivspengar för att bygga, och inom snart kommer det fyra nya stationer för flytande metan i Västra Götaland.

– Det är de tunga transporterna som kommer att behöva ställa om till mer miljöanpassade drivmedel de närmaste åren. Transportsektorn är den sektor som använder minst alternativ energi. Gasbussarna har sin plats, men lastbilar och långtradare kör fortfarande på diesel, konstaterar Bo Ramberg.

Han tror att om transportköparna – och slutkunderna – ställer krav på mer miljövänliga transporter, kommer också en ökad efterfrågan på både lastbilar och tankställen. Som exempel berättar Bo om taxiverksamheten på flygplatserna: - Arlanda flygplats har ett selekteringssystem som prioriterar el- och gasbilar, som inte finns vid exempelvis Landvetter. Det har resulterat i att det finns omkring 3 000 gasdrivna taxibilar i Stockholmsområdet. Här i Västsverige har vi 30–40 stycken.

Och visst svarar marknaden. I takt med att tankinfrastrukturen byggs ut, lastbilarna moderniseras och Klimatklivet kan hjälpa till att täcka merkostnaden i investeringsfasen börjar åkare nu att ställa om. Ett exempel är Götene Kyltransporter som redan har beställt gaslastbilar från Volvo. – Vi har helt enkelt ett stort intresse i hållbar utveckling. För oss känns den här miljövänliga satsningen helt naturlig, säger företagets VD Ulf Johansson.

Fler nyheter

Ökad efterfragan på biogas i Göteborgs hamn

Fordonsgas har tecknat nytt avtal med Swedgas att leverera LBG till hamnen i Göteborg för att säkra tillgången på Biogas.

Arla byter ut HVO och RME mot Biogas

Arla använder idag ca 17 miljoner liter bränsle till sina mjölktankbilar per år, och man siktar på att ha bytt ut 30% av tankbilarna inom tre till fem år.

Vikten av att tanka svenskt – ny studie visar på fördelarna med att öka produktionen av förnybara drivmedel i Sverige

Produktionen av förnybara drivmedel i Sverige behöver öka kraftfullt. Det medför dessutom en lång rad positiva effekter på andra samhällsmål som en stärkt krisberedskap, landsbygdsutveckling och regional tillväxt. Det visar en ny studie som har initierats av elva länsstyrelser och regioner i samverkan med BioDriv Öst.

Inspirerande filmer om energibesparing resultat av incitamentsprojekten

Inspirerande filmer för energibesparing på Energimyndighetens hemsida.

 

Kan koldioxidbudgetar få fler att greppa miljömålen?

Hur kan lokala koldioxidbudgetar hjälpa Sverige att nå de nationella klimatmålen? Och är koldioxidbudgetar ett bra verktyg för att skapa förståelse för och förankra den lokala miljöpolitiken. Det var två frågor som diskuterades när miljöstrategerna i Kommunnätverket för hållbar utveckling träffades häromveckan.