matavfall_068_edited.jpg

Regionens utveckling behöver biogas

Ett breddat och gränsöverskridande samarbete ska öka användningen av biogas. Västra Götalandsregionen driver frågan om långsiktiga nationella spelregler för branschen.

– Biogasen är bra för miljön och för hela regionens utveckling. Vi måste hitta fler och nya användare av biogas, säger Kristina Jonäng, ordförande (C) i Västra Götalandsregionens miljönämnd.

Biogasen har en lång historia i Västra Götaland och här finns en gedigen kunskap. Hela kedjan är representerad – från producenter, logistik och infrastruktur till fordonstillverkare och användare.

I Västra Götalandsregionens budget är ökad användning av biogas ett utpekat fokusområde. Ett skäl är förstås att biogas är bättre för klimatet än bensin och diesel, men Kristina Jonäng betonar att biogasen har fler fördelar: – Det handlar också om utveckling för Västra Götaland, om arbetstillfällen på landsbygden, gröna näringar och att man tar vara på restprodukter som ändå finns i närområdet.

Branschen vill ha tydligare spelregler

Under början på 2018 har det kommit flera signaler som indikerar att den sedan länge kortsiktiga och ryckiga uppbackningen på nationell nivå håller på att förändras, något som är starkt efterfrågat av branschen. Som exempel kan nämnas att gasbilar i det nya i det nya bonus malus-systemet får en bonus på 10 000 kr samt lägre förmånsvärde; att gasbilar tillsammans med el- och bränslecellsbilar är de enda som släpps in i den innersta miljözonen när dessa börjar gälla 2020; att regeringen tillsatt 270 miljoner för att under 2018 jämna ut de skeva stödformerna för dansk biogas sam;t att regeringen utlyst 300 miljoner för utveckling av flytande biogas och biodrivmedel till flyget.

Samtidigt behöver användningen öka och nya marknader utvecklas så att producenterna kan få avsättning för sin produktion.

– Därför måste vi hitta fler och nya användare. Vi kan prata med sjöfarten, med kemiindustrin, med kommuner som driver kollektivtrafik i Norge och Danmark. Om biogasanvändningen ökar så förbättras regionens utvecklingsmöjligheter, säger Kristina.

Breddad svensk och nordisk samverkan

Samverkan behöver breddas så att fler kan skapa förutsättningar för att öka användningen av biogas. Förutom Biogas Väst, där bland andra länsstyrelse, kommuner och näringsliv är viktiga parter, har Västra Götalandsregionen sedan tidigare samarbete med Region Skåne.

I juni 2018 är det också dags för det fleråriga och nationsöverskridande projektet Biogas2020 - där flera västsvenska aktörer varit delaktiga - att summeras. Projektets mål har varit att öka investeringar och användning av biogas genom att öka samarbete och utbyte mellan både aktörer och nationer. När projektet nu avslutas har en så pass stark plattform byggts upp så att mycket av det som skett inom projektet kommer leva vidare på egna ben.

Tar ansvar för utvecklingsprojekt

Men det finns också en del att göra på hemmaplan. Västra Götalandsregionen är en stor användare av transporter, och handlar upp bland annat busstrafik, ambulanser, taxi och budbilar. Det borde gå att sätta mål för att en viss andel ska drivas med biogas, menar Kristina, även om det handlar om kostnader för verksamheten på kort sikt.

Västra Götalandsregionens uppgift kan alltså vara att öka biogasanvändningen och att kräva nationella spelregler. Men det tyngsta ansvaret tar regionen när det gäller utvecklingskostnader.

– Vi finansierar löpande en mängd spännande projekt, till exempel hur olika typer av gödsel och andra substrat kan blandas för att skapa ett effektivare biogasbränsle.

– Alla innovationer har en lång period när många tvekar om idén. Biogasen är fortfarande till viss del en omogen produkt som behöver omgärdas med utvecklingsmedel för att på sikt bli ett drivmedel som står helt på egna ben. Västra Götalandsregionen är garanten för att täcka en del av kostnaderna för denna typ av test, demonstration och marknadsintroduktion, förtydligar Kristina Jonäng.

Själv lever hon som hon lär. I slutet av augusti 2016 hämtade hon ut sin nya Volvo V60, konverterad på fabriken. Det är hennes andra gasdrivna bil sedan 2011 och hon har bara goda erfarenheter.

– Jag har varit noga med att jag vill ha en gasbil och helst ett märke med västsvenskt signum. Jag bor så att jag kan tanka vart jag än ska i Västra Götaland. Det fungerar alldeles utmärkt!

Vill du läsa mer om Biogas2020? Kika in här: https://www.biogas2020.se/

Originaltext: Elisabeth Gustavsson. Omarbetad/uppdaterad 2018 av Hållbar utveckling Väst.

Fler nyheter

God fortsättning i ny organisation!

Hej alla och god fortsättning! Hoppas ni hade goa helger och inte var alltför frustrerade över Klimatklivets utveckling. Vi på Biogas Väst kände en viss besvikelse, det ska erkännas, men när dimman nu har skingrats är vi övertygade om att marknaden för biogasen kommer fortsätta rulla framåt - om än kanske i en något långsammare takt.

Nu heter vi Energikontor Väst

Nytt år. Nytt namn. Ny organisation. Men samma medarbetare, samma kontor och samma engagemang för energiomställning och klimat. Från och med nu heter vi Energikontor Väst och är en del av Innovatum – med massor av spännande möjligheter till utveckling.

Innovationskluster för flytande biogas beviljat

Vi rundar av året med en lättsam och trevlig nyhet, nämligen att Energimyndigheten äntligen beviljat ansökan om Innovationskluster för flytande biogas!

Det började med ett brev

Säve Plantskola, som etablerades redan 1947, drivs idag av syskonen Marie Andersson och Rickard Nordström. Förutom 4,5 hektar odlingsmark har man också 7 växthus samt 500 m2 hall för maskiner, kontor och packning. Framförallt växthusen värmdes upp med hjälp av en oljepanna för att hålla en frostfri miljö. Tills något hände en dag...

Rapport Biogasdriven färjeled – Hönöleden.

Nu finns en ny version av rapporten  Biogasdriven färjeled – Hönöleden.