berendsens_textil.jpg
Foto: Källa: https://www.berendsen.se/

Renare tvätt med biogas

I juli 2017 påbörjade Berendsen Textil en satsning på klimatsmartare tvätterier. Då byttes naturgasen ut mot biogas på ett antal tvätterier i landet, bland annat på tvätteriet i Angered, Göteborg. Syftet är att fasa ut och minska utsläppen av fossila bränslen.

På Berendsen har man under många år arbetat aktivt med miljöfrågor, bland annat med olika typer av reningsverk för avloppsvatten och med att Svanen-certifiera sina anläggningar. Eftersom Berendsen varje dygn hanterar 300 ton textiler på sina anläggningar runt om i landet och tvättar och distribuerar textilier till över 35 000 kunder kan en liten ändring göra stor skillnad.

– Med tanke på de volymer som vi tvättar varje dag är alla förbättringsmöjligheter – stora som små – av stor vikt och vi söker därför ständigt nya vägar att förse våra kunder med rena textilier med så minimal påverkan på miljö och klimat så möjligt, säger Thomas Eliasson, VD Berendsen Textil Service.

Att byta från naturgas till biogas är rent driftmässigt ingen stor sak. För klimatet, däremot, gör det stor skillnad. Genom att byta från naturgas till biogas räknar Berendsen med att kunna reducera koldioxidutsläppen med över 3100 ton per år, vilket motsvarar över 700 flygresor till Thailand.

– Varje förändring vi kan göra som minskar användandet av fossila bränslen är en seger för miljön, vår framtid och för oss som företag, säger Thomas Eliasson.

Inledningsvis kommer Berendsens anläggningar i Arlöv, Limhamn, Helsingborg, Torup och Angered att byta från naturgas till förnybar biogas, då det är dessa anläggningar som nås av det svenska gasnätet. Tillsammans med andra satsningar som Berendsen genomförde under 2017 så ökade den totala andelen förnybar energi från 35% till 41%.

2018- 09-13 Berendsen fortsätter med Biogas!

I juli 2017 bytte Berendsen naturgas mot biogas som bränsle på ett antal av sina tvätterier. Syftet var att fasa ut och minska utsläppen av fossila bränslen. 
Bytet resulterade i att verksamhetens koldioxidutsläpp under resterande delen av 2017 minskade med totalt 1965 ton CO². Nu meddelar Berendsen att avtalet med energibolaget Ørstedt har förlängts i ytterligare två år. 

https://www.cleannet.se/article/view/620346/berendsen_fortsatter_med_biogas

Fler nyheter

Renare stränder med unik strandstädarkarta

Nedskräpningen av stränder och vatten gör sig extra påmint när sommaren närmar sig. Enligt mätningar som görs regelbundet i Nordsjöområdet är västkusten i särklass skräpigast med 20 upphittade plastbitar per kvadratdecimeter. Men kommunerna längs Bohuskusten har gått samman och tagit fram en strandstädarkarta – där alla kan hjälpa till att få stränderna renare.

Webbutbildning om klimatsmart mat och hälsosamma måltider

Länk till en webbutbildning framtagen av VGR om klimatsmart mat och hälsosamma måltider

En sammanfattning från Gasdagarna

Gasbranschen träffades under två intensiva dagar i Båstad den 15-16 maj. Biogasen tog stor plats på konferensen och här kommer lite noteringar om aktuell information som förmedlades

Tunga arbetsfordon på gång

CNH med tunga varumärken som Iveco, New Holland etc har nyligen slutit en biogasöverenskommelse med Italienska staten och lanserat ett nytt hjullastarkoncept som drivs på gas.

Falköping bygger ut biogasproduktionen!

Det satsas på ökad biogasproduktion i Falköping