berendsens_textil.jpg
Foto: Källa: https://www.berendsen.se/

Renare tvätt med biogas

I juli 2017 påbörjade Berendsen Textil en satsning på klimatsmartare tvätterier. Då byttes naturgasen ut mot biogas på ett antal tvätterier i landet, bland annat på tvätteriet i Angered, Göteborg. Syftet är att fasa ut och minska utsläppen av fossila bränslen.

På Berendsen har man under många år arbetat aktivt med miljöfrågor, bland annat med olika typer av reningsverk för avloppsvatten och med att Svanen-certifiera sina anläggningar. Eftersom Berendsen varje dygn hanterar 300 ton textiler på sina anläggningar runt om i landet och tvättar och distribuerar textilier till över 35 000 kunder kan en liten ändring göra stor skillnad.

– Med tanke på de volymer som vi tvättar varje dag är alla förbättringsmöjligheter – stora som små – av stor vikt och vi söker därför ständigt nya vägar att förse våra kunder med rena textilier med så minimal påverkan på miljö och klimat så möjligt, säger Thomas Eliasson, VD Berendsen Textil Service.

Att byta från naturgas till biogas är rent driftmässigt ingen stor sak. För klimatet, däremot, gör det stor skillnad. Genom att byta från naturgas till biogas räknar Berendsen med att kunna reducera koldioxidutsläppen med över 3100 ton per år, vilket motsvarar över 700 flygresor till Thailand.

– Varje förändring vi kan göra som minskar användandet av fossila bränslen är en seger för miljön, vår framtid och för oss som företag, säger Thomas Eliasson.

Inledningsvis kommer Berendsens anläggningar i Arlöv, Limhamn, Helsingborg, Torup och Angered att byta från naturgas till förnybar biogas, då det är dessa anläggningar som nås av det svenska gasnätet. Tillsammans med andra satsningar som Berendsen genomförde under 2017 så ökade den totala andelen förnybar energi från 35% till 41%.

2018- 09-13 Berendsen fortsätter med Biogas!

I juli 2017 bytte Berendsen naturgas mot biogas som bränsle på ett antal av sina tvätterier. Syftet var att fasa ut och minska utsläppen av fossila bränslen. 
Bytet resulterade i att verksamhetens koldioxidutsläpp under resterande delen av 2017 minskade med totalt 1965 ton CO². Nu meddelar Berendsen att avtalet med energibolaget Ørstedt har förlängts i ytterligare två år. 

https://www.cleannet.se/article/view/620346/berendsen_fortsatter_med_biogas

Fler nyheter

Ökad efterfragan på biogas i Göteborgs hamn

Fordonsgas har tecknat nytt avtal med Swedgas att leverera LBG till hamnen i Göteborg för att säkra tillgången på Biogas.

Arla byter ut HVO och RME mot Biogas

Arla använder idag ca 17 miljoner liter bränsle till sina mjölktankbilar per år, och man siktar på att ha bytt ut 30% av tankbilarna inom tre till fem år.

Vikten av att tanka svenskt – ny studie visar på fördelarna med att öka produktionen av förnybara drivmedel i Sverige

Produktionen av förnybara drivmedel i Sverige behöver öka kraftfullt. Det medför dessutom en lång rad positiva effekter på andra samhällsmål som en stärkt krisberedskap, landsbygdsutveckling och regional tillväxt. Det visar en ny studie som har initierats av elva länsstyrelser och regioner i samverkan med BioDriv Öst.

Inspirerande filmer om energibesparing resultat av incitamentsprojekten

Inspirerande filmer för energibesparing på Energimyndighetens hemsida.

 

Kan koldioxidbudgetar få fler att greppa miljömålen?

Hur kan lokala koldioxidbudgetar hjälpa Sverige att nå de nationella klimatmålen? Och är koldioxidbudgetar ett bra verktyg för att skapa förståelse för och förankra den lokala miljöpolitiken. Det var två frågor som diskuterades när miljöstrategerna i Kommunnätverket för hållbar utveckling träffades häromveckan.