Sökes: projektledare inom transport och energieffektivisering

[2012-02-27] Ansökningstiden har nu gått ut och vi tackar för alla ansökningar.

Vi på Hållbar utveckling Väst söker nu nya projektledare, dels inom hållbara transporter och dels inom energieffektivisering. Sprid gärna våra annonser i dina nätverk och välkommen med din ansökan om det verkar intressant!

Tjänsten som projektledare inom transporter är en tillsvidareanställning och är fokuserad på hållbara lösningar för transporter, mobilitet och tillgänglighet. Ladda ner annonsen och läs mer.

Tjänsten som projektledare inom energieffektivisering är ett vikariat året ut och är främst fokuserad på energieffektivisering inom företag och industri, men även kommunala verksamheter. Ladda ner annonsen och läs mer.

Fler nyheter

Energikontoren Sverige svarar på remiss från Miljö- och energidepartementet

Energikontoren Sverige kommer att svara på remissen från Miljö- och energidepartementet angående Energimyndighetens översyn av energi- och klimatrådgivningen.

Energimyndigheten: Fler svenska kommuner ska delta i EU-program

I år har energikontoren börjat agera som Regionala Utvecklingsledare (RUL) på uppdrag av Energimyndigheten. En nyhet är att vi också informerar om EU:s forsknings- och innovationsprogram Horisont 2020. Wille Kuha på Energikontoret i Mälardalen träffade Pia Norrman på Energimyndigheten för att ta tempen på det nya EU-uppdraget.

 

Nu har Energikalkylen fått nytt utseende och digital kampanj

Idag nylanserar Energimyndigheten verktyget Energikalkylen med nytt förbättrat utseende. Under sommaren genomförs en kampanj för att få fler att använda Energikalkylen och uppmärksamma energieffektivisering i hemmet. Samtidigt lyfter vi fram det stöd som den kommunala energi- och klimatrådgivningen kan ge.