Sol i Väst - delta i satsning för installation av solceller!

Härmed inbjuds er kommun att medverka i överenskommelsen Sol i Väst, en satsning som görs i Västra Götaland för att öka installationer av solceller. Satsningen, som har initierats av Västra Götalandsregionen, Länsstyrelsen i Västra Götalands län och Hållbar utveckling Väst samt Chalmers, Svensk Solenergiförening och SP, syftar till att öka produktionen av solel i Västra Götaland.

Överenskommelsen syftar till att stötta kommuner/organisationer genom hela processen från förstudie till besiktning. Start är i december 2013.
Genom medverkan i Sol i Väst får din kommun/organisation:

 • Konsultstöd för att genomföra förstudie, besiktning och uppföljning av er solelinstallation.
 • Tre kompetensutvecklingsträffar för berörd personal.
 • Kommunikationsstöd.
 • Miljöprofilering genom att synas som en kommun/organisation som satsar på förnybar energi.
 • Tillfälle att träffa, diskutera och återkoppla med andra kommuner/organisationer i projektet.
 • Tillgång till stor samlad kunskap om solel genom expertstöd från Chalmers, Svensk Solenergi förening, SP samt konsulter.

Exempel på frågor som kommer att bearbetas i projektet

 • Solel—lönsamhet och värdeskapande.
 • Förstudie—hur blir min anläggning lönsam?
 • Upphandling—underlag, utvärdering och funktionskontroll .
 • Besiktning och underhåll—driftssäkerhet, service, garantier.
 • Tidigare erfarenheter.

Vad krävs för att delta?

 • Intentionen att installera solel under projektperioden 2014-2015.

Mer information om hur man anmäler sig finns i bifogad inbjudan och på Smart Energis hemsida.

För frågor och information om deltagande i överenskommelsen kontakta:
Therese Näsman, Hållbar utveckling Väst, 036-389 14 84
Kristina Käck, Västra Götalandsregionen, 010-441 40 23
Diana Skoglund, Länsstyrelsen i Västra Götalands Län 010-224 47 93

Fler nyheter

Naturvårdsverkets luftvårdsprogram lyfter biogasen

Naturvårdsverket lämnade 1 februari över ett förslag till regeringen på Nationellt luftvårdsprogram, syftet är att Programmets innehåll skall styra de åtgärder och styrmedel Sverige behöver genomföra för att uppnå nationella utsläppsminskningar enligt EU:s nya takdirektiv och bidrar till en bättre luftmiljö.

Klimatklivet och ny regering

Klimatklivets framtid har under regeringsskiftet varit osäker. I S-MP-C-L-överenskommelsen sägs att Klimatklivet ska ”effektiviseras och utvecklas” och därmed fortsätta. 

God fortsättning i ny organisation!

Hej alla och god fortsättning! Hoppas ni hade goa helger och inte var alltför frustrerade över Klimatklivets utveckling. Vi på Biogas Väst kände en viss besvikelse, det ska erkännas, men när dimman nu har skingrats är vi övertygade om att marknaden för biogasen kommer fortsätta rulla framåt - om än kanske i en något långsammare takt.

Nu heter vi Energikontor Väst

Nytt år. Nytt namn. Ny organisation. Men samma medarbetare, samma kontor och samma engagemang för energiomställning och klimat. Från och med nu heter vi Energikontor Väst och är en del av Innovatum – med massor av spännande möjligheter till utveckling.

Innovationskluster för flytande biogas beviljat

Vi rundar av året med en lättsam och trevlig nyhet, nämligen att Energimyndigheten äntligen beviljat ansökan om Innovationskluster för flytande biogas!