Sol i Väst 2013-2016

Sol i Väst är en överenskommelse som syftar till att få kommuner och organisationer i Västra Götaland att investera i solcellsanläggningar. Överenskommelsen är en del av Smart Energi, Västra Götalands klimatstrategi.

Sol i Väst - delta i satsning för installation av solceller!

Härmed inbjuds er kommun att medverka i överenskommelsen Sol i Väst, en satsning som görs i Västra Götaland för att öka installationer av solceller. Satsningen, som har initierats av Västra Götalandsregionen, Länsstyrelsen i Västra Götalands län och Hållbar utveckling Väst samt Chalmers, Svensk Solenergiförening och SP, syftar till att öka produktionen av solel i Västra Götaland.

Överenskommelsen syftar till att stötta kommuner/organisationer genom hela processen från förstudie till besiktning. Start är i december 2013.
Genom medverkan i Sol i Väst får din kommun/organisation:

 • Konsultstöd för att genomföra förstudie, besiktning och uppföljning av er solelinstallation.
 • Tre kompetensutvecklingsträffar för berörd personal.
 • Kommunikationsstöd.
 • Miljöprofilering genom att synas som en kommun/organisation som satsar på förnybar energi.
 • Tillfälle att träffa, diskutera och återkoppla med andra kommuner/organisationer i projektet.
 • Tillgång till stor samlad kunskap om solel genom expertstöd från Chalmers, Svensk Solenergi förening, SP samt konsulter.

Exempel på frågor som kommer att bearbetas i projektet

 • Solel—lönsamhet och värdeskapande.
 • Förstudie—hur blir min anläggning lönsam?
 • Upphandling—underlag, utvärdering och funktionskontroll .
 • Besiktning och underhåll—driftssäkerhet, service, garantier.
 • Tidigare erfarenheter.

Vad krävs för att delta?

 • Intentionen att installera solel under projektperioden 2014-2015.

Mer information om hur man anmäler sig finns i bifogad inbjudan och på Smart Energis hemsida.

För frågor och information om deltagande i överenskommelsen kontakta:
Therese Näsman, Hållbar utveckling Väst, 036-389 14 84
Kristina Käck, Västra Götalandsregionen, 010-441 40 23
Diana Skoglund, Länsstyrelsen i Västra Götalands Län 010-224 47 93

Fler nyheter

Renare stränder med unik strandstädarkarta

Nedskräpningen av stränder och vatten gör sig extra påmint när sommaren närmar sig. Enligt mätningar som görs regelbundet i Nordsjöområdet är västkusten i särklass skräpigast med 20 upphittade plastbitar per kvadratdecimeter. Men kommunerna längs Bohuskusten har gått samman och tagit fram en strandstädarkarta – där alla kan hjälpa till att få stränderna renare.

Webbutbildning om klimatsmart mat och hälsosamma måltider

Länk till en webbutbildning framtagen av VGR om klimatsmart mat och hälsosamma måltider

En sammanfattning från Gasdagarna

Gasbranschen träffades under två intensiva dagar i Båstad den 15-16 maj. Biogasen tog stor plats på konferensen och här kommer lite noteringar om aktuell information som förmedlades

Tunga arbetsfordon på gång

CNH med tunga varumärken som Iveco, New Holland etc har nyligen slutit en biogasöverenskommelse med Italienska staten och lanserat ett nytt hjullastarkoncept som drivs på gas.

Falköping bygger ut biogasproduktionen!

Det satsas på ökad biogasproduktion i Falköping