Sol i Väst - delta i satsning för installation av solceller!

Härmed inbjuds er kommun att medverka i överenskommelsen Sol i Väst, en satsning som görs i Västra Götaland för att öka installationer av solceller. Satsningen, som har initierats av Västra Götalandsregionen, Länsstyrelsen i Västra Götalands län och Hållbar utveckling Väst samt Chalmers, Svensk Solenergiförening och SP, syftar till att öka produktionen av solel i Västra Götaland.

Överenskommelsen syftar till att stötta kommuner/organisationer genom hela processen från förstudie till besiktning. Start är i december 2013.
Genom medverkan i Sol i Väst får din kommun/organisation:

 • Konsultstöd för att genomföra förstudie, besiktning och uppföljning av er solelinstallation.
 • Tre kompetensutvecklingsträffar för berörd personal.
 • Kommunikationsstöd.
 • Miljöprofilering genom att synas som en kommun/organisation som satsar på förnybar energi.
 • Tillfälle att träffa, diskutera och återkoppla med andra kommuner/organisationer i projektet.
 • Tillgång till stor samlad kunskap om solel genom expertstöd från Chalmers, Svensk Solenergi förening, SP samt konsulter.

Exempel på frågor som kommer att bearbetas i projektet

 • Solel—lönsamhet och värdeskapande.
 • Förstudie—hur blir min anläggning lönsam?
 • Upphandling—underlag, utvärdering och funktionskontroll .
 • Besiktning och underhåll—driftssäkerhet, service, garantier.
 • Tidigare erfarenheter.

Vad krävs för att delta?

 • Intentionen att installera solel under projektperioden 2014-2015.

Mer information om hur man anmäler sig finns i bifogad inbjudan och på Smart Energis hemsida.

För frågor och information om deltagande i överenskommelsen kontakta:
Therese Näsman, Hållbar utveckling Väst, 036-389 14 84
Kristina Käck, Västra Götalandsregionen, 010-441 40 23
Diana Skoglund, Länsstyrelsen i Västra Götalands Län 010-224 47 93

Fler nyheter

Rapport Biogasdriven färjeled – Hönöleden.

Nu finns en ny version av rapporten  Biogasdriven färjeled – Hönöleden.

Roliga synergier i innovativt avfallsprojekt

Usch blir till resurs i projektet "Ways2Taste" där forskare vid Högskolan i Borås utvecklar metoder för att odla svampar på restprodukter som annars skulle ha blivit avfall. Målet är att framställa klimatsmarta material – bland annat en helt ny proteinkälla

Ökade hållbarhetskrav för biodrivmedel och flytande biobränslen

Regeringen har beslutat om en ändring av förordningen (2011:1088) om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen, som träder i kraft den 1 juli 2019.

Ny produktion i Skara?

Agroväst i Skara ska koordinera ett stort EU-projekt för att vidareutveckla ett grönt bioraffinaderi vid Sötåsenskolan i Töreboda för produktion av biogas.

Bovierian Hönö – en riktig solskenshistoria!

520 m2 monokristallina solcellspaneler, 97 installerade kWp på söder- och västertak samt 85 000 kWh kalkylerad solelsproduktion. Det är resultatet av en idé som föddes i Brf Bovieran Hönö under hösten 2017. En idé som också resulterade i att man tog hjälp av Energi- och klimatrådgivarna för rådgivning under projektets gång. Anläggningen stod klar den 28/6 2018. Precis lagom för att ta del av den strålande sommarsolen!