soceller.jpg

Solcellstödet sänks till 20 %

Samtidigt höjs anslagen med 300 miljoner kr så att fler kan få del av stödet.

Husägare som installerar solceller har tills nu kunnat söka stöd för detta med 30% på kostnaden.

Detta stöd sänks nu till 20 % men samtidigt höjs anslagen med 300 miljoner kr så att fler kan få del av stödet.

2018 tog de statliga stödpengarna slut redan under sommaren. Cirka 15 000 ansökningar väntar nu på beslut.

Fler nyheter

Webbutbildning om klimatsmart mat och hälsosamma måltider

Länk till en webbutbildning framtagen av VGR om klimatsmart mat och hälsosamma måltider

En sammanfattning från Gasdagarna

Gasbranschen träffades under två intensiva dagar i Båstad den 15-16 maj. Biogasen tog stor plats på konferensen och här kommer lite noteringar om aktuell information som förmedlades

Tunga arbetsfordon på gång

CNH med tunga varumärken som Iveco, New Holland etc har nyligen slutit en biogasöverenskommelse med Italienska staten och lanserat ett nytt hjullastarkoncept som drivs på gas.

Falköping bygger ut biogasproduktionen!

Det satsas på ökad biogasproduktion i Falköping

BRC och Trollhättan Energi bildar nytt bolag

BRC och Trollhättan energi bildar tillsammans ett nytt energibolag.