Biogas Väst

Biogas Väst är ett regionalt samarbete för ökad produktion och användning av biogas i Västra Götaland. Biogas Väst är en samverkansplattform mellan olika aktörer i biogaskedjan, från kommuner och energibolag till jordbruksföretag, fordonsindustri, drivmedelsföretag och forskning.

Vårgårda-Herrljunga har potential att växa

Per-Olof Rosén har funnits med sedan starten av VH Biogas. Den fordonsbränsle som tillverkas i anläggningen idag är 20 GWh/år vilket motsvarar tre moderna vindkraftverk. Anläggningen producerar biogas och återlevererar rötresterna till lantbrukarna som i de flesta fall även levererar råvaran in.

Anläggningen började byggas 2013 och första gasleveransen gick ut ett år senare, 29 januari 2014. 2019 har företaget investerat i ytterligare en rötkammare som redan är i drift. Varför satsade man på en biogasanläggning? Det fanns flera engagerade företagare som menade att miljöprofilering var viktigt, liksaom minskat beroende av konstgödsel och bättre näringsinnehåll på rötrester. Per-Olof ser en stor vinst i den samverkan som blivit i bygden genom satsningen på biogas.

Investeringen var 75 miljoner initialt och nu 2019 ytterligare 12 miljoner. Vad som blir nästa steg står ännu så länge skrivit i stjärnorna, menar Per-Olof. Det finns potential även efter drygt fem år. Satsningen har gett så många positiva signaler och extra miljöstöd i efterhand som har gjort det till en lönsam investering under vägen. Ett studiebesök kommer arrangeras 14 maj 2019 kl 11.00.

Text: Ulrika Åkesson, Agroväst Livsmedel

Fler nyheter

Webbutbildning om klimatsmart mat och hälsosamma måltider

Länk till en webbutbildning framtagen av VGR om klimatsmart mat och hälsosamma måltider

En sammanfattning från Gasdagarna

Gasbranschen träffades under två intensiva dagar i Båstad den 15-16 maj. Biogasen tog stor plats på konferensen och här kommer lite noteringar om aktuell information som förmedlades

Tunga arbetsfordon på gång

CNH med tunga varumärken som Iveco, New Holland etc har nyligen slutit en biogasöverenskommelse med Italienska staten och lanserat ett nytt hjullastarkoncept som drivs på gas.

Falköping bygger ut biogasproduktionen!

Det satsas på ökad biogasproduktion i Falköping

BRC och Trollhättan Energi bildar nytt bolag

BRC och Trollhättan energi bildar tillsammans ett nytt energibolag.