Ventilationsbroschyr och ventilationsutbildning

För att bidra till ökat kunskap inom ventilation och inomhusklimat hos allmänheten och energi- och klimatrådgivare har Hållbar utveckling Väst under 2011 skrivit en broschyr och ett kompendium om ventilation som vänder sig till villa- och lägenhetsägare. Broschyren och kompendium kan beställas eller laddas ner från Energimyndigheten.

I en typisk bostad i Sverige går 15 procent av all energi förlorad genom ventilation. Genom att förbättra och modernisera ventilationen kan man alltså spara mycket energi! Som en positiv bieffekt ökar man oftast även husets komfort.

Som en naturlig förlängning kommer Energimyndigheten i samarbete med FSEK och Hållbar utveckling Väst att erbjuda en utbildning inom ventilation för alla Sveriges kommunala energi- och klimatrådgivare. Utbildningen kommer att genomföras under hösten 2012 på fyra olika orter i Sverige i samarbete med oberoende experter. Projektet leds av Joakim Achim Friedrich.

Fler nyheter

Renare stränder med unik strandstädarkarta

Nedskräpningen av stränder och vatten gör sig extra påmint när sommaren närmar sig. Enligt mätningar som görs regelbundet i Nordsjöområdet är västkusten i särklass skräpigast med 20 upphittade plastbitar per kvadratdecimeter. Men kommunerna längs Bohuskusten har gått samman och tagit fram en strandstädarkarta – där alla kan hjälpa till att få stränderna renare.

Webbutbildning om klimatsmart mat och hälsosamma måltider

Länk till en webbutbildning framtagen av VGR om klimatsmart mat och hälsosamma måltider

En sammanfattning från Gasdagarna

Gasbranschen träffades under två intensiva dagar i Båstad den 15-16 maj. Biogasen tog stor plats på konferensen och här kommer lite noteringar om aktuell information som förmedlades

Tunga arbetsfordon på gång

CNH med tunga varumärken som Iveco, New Holland etc har nyligen slutit en biogasöverenskommelse med Italienska staten och lanserat ett nytt hjullastarkoncept som drivs på gas.

Falköping bygger ut biogasproduktionen!

Det satsas på ökad biogasproduktion i Falköping