Ventilationsbroschyr

Projektet syftar till att öka kunskap om ventilation hos allmänheten och hos energi- och klimatrådgivare samt hos intresserade experter.

Nyheter för Ventilationsbroschyr

Ventilationsbroschyr åter i tryckt form

Tryckt broschyr

Kompendium ventilation och inomhusklimat

Som en del av projektet Ventilationsbroschyr utarbetades, utöver broschyren "Ventilera rätt", även ett kompendium (pdf).

Nu finns broschyren om ventilation av hus och lägenheter att ladda ner

Nu finns ventilationsbroschyren "Ventilera rätt" att ladda ner som pdf eller beställa hos Energimyndigheten. Broschyren som på ett begripligt sätt förmedlar praktisk och teoretisk kunskap rörande ventilation, riktar sig till allmänheten och Energi-och klimatrådgivare.

Ventilationsbroschyr och ventilationsutbildning

För att bidra till ökat kunskap inom ventilation och inomhusklimat hos allmänheten och energi- och klimatrådgivare har Hållbar utveckling Väst under 2011 skrivit en broschyr och ett kompendium om ventilation som vänder sig till villa- och lägenhetsägare.