Nyheter

Träff för alla energikontoren 6 april på EKO-Centrum i Göteborg

Den 6-7-8 april träffas alla 15 energikontor  Sverige i Göteborg för årsmöte, workshops, verksamhetsledarmöte mm. Värdkontor för denna träff är Hållbar utveckling Väst i Göteborg.

Vi startade första dagen med gemensam inledning på EKO-centrum och sedan föreläsning av Living Lab på Chalmersområdet.

Föreläsning Living LabFöreläsning Living Lab

 

Nu är det dags för vårens utbildningar i Energilyftet

Energilyftet är en utbildningsatsning som görs av energimyndigheten för att ge en ökad kunskap om nya krav på energiprestanda i byggnader. Det första utbildningstillfället kommer att hållas på Ekocentrum i Göteborg den 28 april.

Samskapande Grön Omställning

Interreg. Öresund- Kategatt- Skagerack (ÖKS) har beviljat medel för projektet "Samskapande grön omställning"

Trafikantveckan 16-22 september 2016

Den 16-22 september 2016 är det dags för den årliga Trafikantveckan.

Var finns pengarna? En ny sammanställning av stöd och bidragsmöjligheter!

Var finns pengarna? En ny sammanställning av stöd och bidragsmöjligheter till åtgärder och insatser för att nå miljömålen.

Hållbar utveckling Väst uppmärksammar Earth Hour den 19 mars!

Lördag 19 mars 2016 klockan 20.30-21.30 lokal tid är det dags för Earth Hour – världens största miljömanifestation. Var med och agera för klimatet du också!

Dags för vårens grundutbildning EKR

Vårens grundutbildning för nya energi- och klimatrådgivare startar 15 mars. Det är glädjande att kursen är i det närmaste fulltecknad.

Energimyndigheten vill höja branschkompetens om lågenergibyggande

Nya byggnader vara betydligt mer energieffektiva i framtiden vilket ställer nya kompetenskrav inom området lågenergibyggande. Energimyndigheten gör därför en stor kunskapssatsning, bland annat med webbutbildningen Energilyftet.

När kommer den nya förordningen?

När kommer den nya förordningen?

Klimatklivet ger 1 650 nya laddpunkter

Regeringen satsning på lokala klimatinversteringar, Klimatklivet, kommer att resultera i 1 650 nya laddpunkter för elbilar. Det visar en sammanställning från Naturvårdsverket och Energimyndigheten.