Nyheter

Energisession 2006 - en ny västsvensk mötesplats om energi för företag och offentlig sektor - Trollhättan 8 - 9 februari

Välkommen till Energisession 2006, 8 - 9 februari i Trollhättan, en ny regional konferens om förnybar energi, effektivare energianvändning och ekonomisk tillväxt. Du får veta både vad som händer och vad som är på gång inom energiområdet lokalt, regionalt, nationellt och internationellt, såväl inom företag och industri som i den offentliga sektorn.

Branschträff: Utforma morgondagens pelletsbransch!

Hur blir pelletsvärme ett enkelt val för kunden? Ett möte för producenter, återförsäljare, installatörer, andra företagare i branschen, energirådgivare, politiker med flera med syfte att lägga grunden för en mer konkurrenskraftig bransch. Träffar i Uddevalla den 22 november och Mariestad den 29 november.

Energieffektiva hus eftertraktade bland småhusköpare

En majoritet av småhusköparna vill ha energieffektiva hus och är villiga att betala mer för att få det. Det visar en ny undersökning som Mölndals Stad och NCC Teknik har gjort.

Nytt stöd för konvertering från olja och direktverkande el

För ägare av småhus och flerbostadshus finns två nya stöd för konvertering av uppvärmningen i regeringens budgetproposition. Det är investeringsstöd för övergång dels från direktverkande el och dels från olja som kommer finnas från 1 januari 2006 om propositionen godkänns av Riksdagen i mitten av december.

Mer pengar till energiforskning, vindkraft och klimat i budgeten

Stödet till energiforskningen återgår till sin tidigare nivå, stödet till vindkraft förlängs och klimatinvesteringarna förstärks.

Energirådgivning på Leva & Bomässan i Svenljunga, söndag 25 september

Tag chansen och få oberoende och gratis energirådgivning från kommunens energirådgivare,
Dan Zarelius, på Leva & Bomässan.

Energirådgivning på Hem & Villa-mässan

Få både energiråd och konsumentråd på Hem & Villa, 15 – 18 september på Svenska Mässan i Göteborg.

Det enda som behövs är vindkraft

Vindkraften kan klara hela världens energibehov.

Bilen, biffen och bostaden- Hållbara laster, smartare konsumtion

Statlig offentlig utredning av Stefan Edman. Slutbetänkandet handlar om hur hushållens konsumption kan bli smartare för plånboken, hälsan, miljön och det globala resursutnyttjandet. Du får ett 60-tal förslag om energi, bilar, kemikalier, design, sociala värden med en rad win-win effekter för ekonomi och ekologi.

Klass 5 från Brearedsskolan, Halmstad, vann Energispaningen 2005

Tävlingen Energispaningen avgjordes genom en spännande finaltävling i Exercishuset i Göteborg. Tre mellanstadieklasser tävlade mot varandra för att avgöra vilken klass som kom på 1:a, 2:a respektive 3:e plats. Dagens tävland klasser och deras bidrag hittar ni på bild här !