Nyheter

Hållbar utveckling Väst deltog på utvecklingsmöte för RUL och EKR med Energimyndigheten

Den 3-4 februari hölls ett tvådagarsmöte i Örebro med Energimyndigheten och alla regionala utvecklingsledare från Energikontoren runt om i sverige.

Sammanfattande information från Energimyndigheten vid RUL-dagarna, Örebro, 3-4 februari 2015

Den 3-4 februari var Maj-Liz och Maria på ett tvådagarsmöte med Energimyndigheten och övriga RUL. Syftet med mötet var bland annat att Energimyndigheten ville informera och diskutera det fortsatta förändringsarbetet kring RUL- och EKR-uppdraget. Här nedan kommer våra noteringar från mötet.

8 Mars Workshop med Tema Laddinfrastruktur

Sök klimatinvesteringsstöd och förverkliga dina idéer! Välkommen till en dag där du som vill söka stöd för laddinfrastruktur får inspiration och vägledning.

Nya pengar att söka för Klimatklivet

Nu har den första av årets tre planerade tidsperioder för att ansöka om investeringsstöd inom Klimatklivet startat. Organisationer, kommuner, myndigheter och företag kan söka.

Så bidrar EKR till framgång hos små och medelstora företag

Utifrån tidigare dialog om HUR samarbetsformerna mellan Energi- och klimatrådgivare och oss på HUV och Länsstyrelsen bör utformas finns nu en vägledning tillgänglig utformad av Energimyndigheten

EKR inbjudna till IKEAs hållbarhetsprojekt – Hållbara ihop

IKEA driver under våren ett hållbarhetsprojekt där Energi- och klimatrådgivare från hela Sverige är välkomna att delta. Projektet drivs i samarbete med WWF och energikontoren Sverige.

Sammanfattning RULavstämning den 20 januari

Den 20 jan 2016 hade Maj-Liz och Maria ett avstämningsmöte per telefon med Morgan Dahlman på Energimyndigheten, där några punkter rörande EKR och RUL diskuterades. Vi har löpande denna typ av avstämningar inom RUL-funktionen. Vi upplevde mötet som positivt och konstruktivt.

Välkommen till Solforum 2016, med hearing om förslaget till solelstrategin

Den 7 april arrangerar Energimyndigheten konferensen Solforum och en hearing om det förslag till strategi för ökad användning av solel som Energimyndigheten håller på att ta fram. Du som är intresserad av att delta är nu välkommen att anmäla dig.

Samskapande grön omställning i Dalsland!

Interreg Öresund-Kattegatt-Skagerack (ÖKS) programmet har beviljat projektet” Samskapande grön omställning” där Dalslandskommunernas kommunalförbund genom Energisamverkan Dalsland kommer att medverka.

Seminarie om energieffektivisering

Hållbar utveckling Väst och Göteborgs Stad bjuder in till en givande förmiddag i energins tecken.