Nyheter

Stor uppslutning på Sol i Väst-konferens

Stämningen var på topp på avslutningskonferensen för Sol i Väst som lockade närmare 90 engagerade deltagare. Bland de medverkande fanns representanter för kommuner, företag och andra organisationer med intresse för solenergi. 

Ny förordning beslutad - gäller från 1 juli 2016

Torsdagen den 28 april beslutade regeringen om en ny förordning om bidrag till kommunal energi- och klimatrådgivning som ersätter den tidigare förordningen (1997:1322) om bidrag till kommunal energi- och klimatrådgivning.

Energiinspiration i Skövde

Hållbar utveckling Väst, Länsstyrelsen Västra Götaland och IDC bjöd in till en inspirationsdag den 26 april. Temat var "Tillväxt genom energieffektivisering" och över 50 personer slöt upp för att höra spännande exempel från små och stora företag.

Påminnelse utvecklingsarbetet samt i årets insatsprojekt!

Påminnelse om att den 22 april vill EM senast ha er ansökan om att delta i det fortsatta utvecklingsarbetet samt i årets insatsprojekt!

Miljöpolitiskt forum i Alingsås

På initiativ av Alingsås kommun anordnade Hållbar utveckling Väst tillsammans med Power Väst onsdagen 13/4 ett  välbesökt vindkraftseminarium som lockade över 20 politiker och tjänstemän från Alingsås.

Sol i Väst fick solenergipriset för årets prestation

Hållbar utveckling Väst och Skövde kommun fick priset för årets prestation för sitt arbete med Sol i Väst när svenska solenergipriset delades ut på Solforum.

Träff för alla energikontoren 6 april på EKO-Centrum i Göteborg

Den 6-7-8 april träffas alla 15 energikontor  Sverige i Göteborg för årsmöte, workshops, verksamhetsledarmöte mm. Värdkontor för denna träff är Hållbar utveckling Väst i Göteborg.

Vi startade första dagen med gemensam inledning på EKO-centrum och sedan föreläsning av Living Lab på Chalmersområdet.

Föreläsning Living LabFöreläsning Living Lab

 

Nu är det dags för vårens utbildningar i Energilyftet

Energilyftet är en utbildningsatsning som görs av energimyndigheten för att ge en ökad kunskap om nya krav på energiprestanda i byggnader. Det första utbildningstillfället kommer att hållas på Ekocentrum i Göteborg den 28 april.

Samskapande Grön Omställning

Interreg. Öresund- Kategatt- Skagerack (ÖKS) har beviljat medel för projektet "Samskapande grön omställning"

Trafikantveckan 16-22 september 2016

Den 16-22 september 2016 är det dags för den årliga Trafikantveckan.