Nyheter

Så bidrar EKR till framgång hos små och medelstora företag

Utifrån tidigare dialog om HUR samarbetsformerna mellan Energi- och klimatrådgivare och oss på HUV och Länsstyrelsen bör utformas finns nu en vägledning tillgänglig utformad av Energimyndigheten

EKR inbjudna till IKEAs hållbarhetsprojekt – Hållbara ihop

IKEA driver under våren ett hållbarhetsprojekt där Energi- och klimatrådgivare från hela Sverige är välkomna att delta. Projektet drivs i samarbete med WWF och energikontoren Sverige.

Sammanfattning RULavstämning den 20 januari

Den 20 jan 2016 hade Maj-Liz och Maria ett avstämningsmöte per telefon med Morgan Dahlman på Energimyndigheten, där några punkter rörande EKR och RUL diskuterades. Vi har löpande denna typ av avstämningar inom RUL-funktionen. Vi upplevde mötet som positivt och konstruktivt.

Välkommen till Solforum 2016, med hearing om förslaget till solelstrategin

Den 7 april arrangerar Energimyndigheten konferensen Solforum och en hearing om det förslag till strategi för ökad användning av solel som Energimyndigheten håller på att ta fram. Du som är intresserad av att delta är nu välkommen att anmäla dig.

Samskapande grön omställning i Dalsland!

Interreg Öresund-Kattegatt-Skagerack (ÖKS) programmet har beviljat projektet” Samskapande grön omställning” där Dalslandskommunernas kommunalförbund genom Energisamverkan Dalsland kommer att medverka.

Seminarie om energieffektivisering

Hållbar utveckling Väst och Göteborgs Stad bjuder in till en givande förmiddag i energins tecken.

Föreläsning om vindkraft

Den 23 februari höll Hållbar utveckling Väst en Vindkraftsutbildning i samarbete med Energikontoret Skåne och Göteborgs Stad. Utbildningen behandlade allt från ekonomi och påverkan till statistik och process.

Dags att dra igång arbetsgrupperna

Nytt år och nu är det dags att dra igång arbetsgrupperna som vi pratade om på träffen i Borås.

Påminnelse ekonomisk redovisning 2015

Flera kommuner har skickat in sin ekonomiska redovisning för år 2015 men fortfarande saknas mer än hälften.

Energi- och klimatrådgivningen viktig i energiarbetet

Hela Energimyndighetens arbete utgår från att ta vara på de positiva värden som finns i nuvarande verksamhet, i form av en kunnig lokalt placerad rådgivning.