Nyheter

Dags för vårens grundutbildning EKR

Vårens grundutbildning för nya energi- och klimatrådgivare startar 15 mars. Det är glädjande att kursen är i det närmaste fulltecknad.

Energimyndigheten vill höja branschkompetens om lågenergibyggande

Nya byggnader vara betydligt mer energieffektiva i framtiden vilket ställer nya kompetenskrav inom området lågenergibyggande. Energimyndigheten gör därför en stor kunskapssatsning, bland annat med webbutbildningen Energilyftet.

När kommer den nya förordningen?

När kommer den nya förordningen?

Klimatklivet ger 1 650 nya laddpunkter

Regeringen satsning på lokala klimatinversteringar, Klimatklivet, kommer att resultera i 1 650 nya laddpunkter för elbilar. Det visar en sammanställning från Naturvårdsverket och Energimyndigheten.

Hållbar utveckling Väst deltog på utvecklingsmöte för RUL och EKR med Energimyndigheten

Den 3-4 februari hölls ett tvådagarsmöte i Örebro med Energimyndigheten och alla regionala utvecklingsledare från Energikontoren runt om i sverige.

Sammanfattande information från Energimyndigheten vid RUL-dagarna, Örebro, 3-4 februari 2015

Den 3-4 februari var Maj-Liz och Maria på ett tvådagarsmöte med Energimyndigheten och övriga RUL. Syftet med mötet var bland annat att Energimyndigheten ville informera och diskutera det fortsatta förändringsarbetet kring RUL- och EKR-uppdraget. Här nedan kommer våra noteringar från mötet.

8 Mars Workshop med Tema Laddinfrastruktur

Sök klimatinvesteringsstöd och förverkliga dina idéer! Välkommen till en dag där du som vill söka stöd för laddinfrastruktur får inspiration och vägledning.

Nya pengar att söka för Klimatklivet

Nu har den första av årets tre planerade tidsperioder för att ansöka om investeringsstöd inom Klimatklivet startat. Organisationer, kommuner, myndigheter och företag kan söka.

Så bidrar EKR till framgång hos små och medelstora företag

Utifrån tidigare dialog om HUR samarbetsformerna mellan Energi- och klimatrådgivare och oss på HUV och Länsstyrelsen bör utformas finns nu en vägledning tillgänglig utformad av Energimyndigheten

EKR inbjudna till IKEAs hållbarhetsprojekt – Hållbara ihop

IKEA driver under våren ett hållbarhetsprojekt där Energi- och klimatrådgivare från hela Sverige är välkomna att delta. Projektet drivs i samarbete med WWF och energikontoren Sverige.