Nyheter

Föreläsning om vindkraft

Den 23 februari höll Hållbar utveckling Väst en Vindkraftsutbildning i samarbete med Energikontoret Skåne och Göteborgs Stad. Utbildningen behandlade allt från ekonomi och påverkan till statistik och process.

Dags att dra igång arbetsgrupperna

Nytt år och nu är det dags att dra igång arbetsgrupperna som vi pratade om på träffen i Borås.

Påminnelse ekonomisk redovisning 2015

Flera kommuner har skickat in sin ekonomiska redovisning för år 2015 men fortfarande saknas mer än hälften.

Energi- och klimatrådgivningen viktig i energiarbetet

Hela Energimyndighetens arbete utgår från att ta vara på de positiva värden som finns i nuvarande verksamhet, i form av en kunnig lokalt placerad rådgivning.

Budgetpropositionen och Energi- och klimatrådgivningen efter 2017

Energimyndigheten arbetar för att behålla de medel vi har för den kommunala energi- och klimatrådgivningen även efter år 2017.

Ekonomisk redovisning för 2015

Datumet 31 januari 2016 gäller som absolut sista dag, vi strävar efter samma konsekventhet vad gäller respekt för tidsperioder som i samband med utlysningen av årets medel.

Fantastiska Mekto fixar julbordet!

Julbord till HUV dubbleras och blir julbord för hemlösa

Nätverk för energieffektivisering tar fart

Hållbar utveckling Väst (HUV) på workshop tillsammans med landets energikontor och länsstyrelser

Delregionträff för Klimat och energirådgivare i Vänersborg

Den 10 november träffades Klimat- och energirådgivare från Dalsland och Bohuslän i Vänersborg

Informationsmöte kring möjligheterna i Horisont2020

Den 25 november höll Hållbar utveckling Väst ett informationsmöte kring möjligheterna i Horison2020. Målgrupp denna gång var främst offentlig sektor.