Nyheter

Företagare? Kom igång med din energieffektivisering

Energimyndigheten erbjuder flera olika stöd till små och medelstora företag.

Stenungsund i nationellt insatsprojekt

Stenungsund är med i nationellt insatsprojekt om drickakylar

Handlare samarbetar om energi

Diskussionerna var livliga på uppstartsmötet för nätverket ”Energieffektiva livsmedelsbutiker i väst”. Engagerade ICA-handlare ska arbeta tillsammans för att spara energi. Hållbar utveckling Väst är koordinator för nätverket.

 

Ny rapportering i Rapporten efter sommaren

Efter sommaren är det dags för nästa avstämning, den omfattar perioden 1 maj till 31 augusti.

Föreskrifter om bidrag nu på remiss

Föreskrifterna om bidrag till kommunal energi- och klimatrådgivning är nu på remiss.

Cirkulära och giftfria textilier

Västra Götalandsregionen och Högskolan i Borås bjöd in till en dag med temat "Cirkulära och giftfria textiler".  En mycket intressant dag om deras satsningar i olika projekt.

Projektplan EKR - Insatsprojekt Drickakylar 2016

Årets insatsprojekt är igång!

Umeå utsedd till årets Earth Hour City Challenge i Sverige

I hård konkurens segrade till slut Umeå över Eskilstuna och Lund vid gårdagens tillställning Earth Hour City Challange 2016 på Lindholmen i Göteborg

Välbesökt uppstartsseminarium för Energilyftet!

Förra veckan höll Hållbar utveckling Väst uppstartsseminarium för Energilyftet, Energimyndighetens nya kunskapssatsning för lågenergibyggande.

Verktygslåda för hållbara livsstilar till kommunerna

Genom ett samarbetsprojekt lett av SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, lanseras nu en verktygslåda för kommuner kring hållbara livsstilar. Verktygslådan innehåller metoder och exempel på hur kommuner gör det lättare för invånarna att leva hållbart.