Organisation

Hållbar Utveckling Västs huvudman är Dalslands Miljö & Energiförbund. Inför energikontorets start fick Dalsland genom VästKom klartecken från de andra kommunförbunden att driva energikontoret med verksamhet i hela Västra Götaland.
Föreningen Energirådgivarna i Väst tog initiativet till att starta energikontoret och föreningens styrelse har fungerat som styrgrupp för energikontoret under starten.

Hållbar utveckling Väst har en styrgrupp som ska ge en bred förankring både regionalt och kompetensmässigt.