Pressmeddelande

Trollhättan på tredje plats i ECO-Driving

Vellinge kommun vann när Sveriges kommuner tävlade i ECO-Driving, tätt följt av Malå kommun och Trollhättans stad Under trafikantveckan den 16-22 september tävlade 16 kommuner i sparsam bilkörning så kallad ECO-Driving. Allmänhet och politiker tävlade om att få högsta möjliga poäng i sparsam körning. Tävlingen genomfördes med en simulator där deltagarna körde i en virtuell trafikmiljö. Nytta förenades med mycket nöje.

 

Ny marknadsöversikt: allt fler energieffektiva småhus

Allt fler småhusleverantörer har energieffektiva hus i sina kataloger, det visar en ny marknadsöversikt. De effektivaste husen har klart lägre livscykelkostnad än leverantörernas standardhus. Marknadsöversikten ska hjälpa husköpare att hitta företag som kan leverera monteringsfärdiga småhus och har gjorts av Energimyndigheten, Hållbar utveckling Väst och Passivhuscentrum Västra Götaland.

Smålandsposten skriver om Alvesta kommunhus och Energispartävlingen

Alvesta kommuns bedrift att spara över 12% av sin elanvändning i kommunhuset uppmärksammades av Smålandsposten i en notis den 23 juni.

Sveriges 8 första certifierade solvärmeinstallatörer klara!

De åtta första solvärmeinstallatörerna i Sverige har nu certifierats efter att de genomgått utbildning, klarat prov och dokumenterat ett antal solvärmeanläggningar. Nu erbjuder Svensk Solenergi alla solvärmeinstallatörer i Sverige att certifiera sig med syftet att öka tryggheten för kunden genom att få kvalitetssäkrade installatörer samt att öka kompetensen hos installatörerna.

Naturens plats i detaljplanearbetet

Den 27 januari samlas Västsvenska kommuner på Naturhistoriska museet i Göteborg för att samspråka om naturens plats i kommunernas detaljplanearbete

HUV har ny hemsida

 

Hållbar utveckling Väst, HUV lanserar idag en ny, uppdaterad och förbättrad hemsida, med utökade funktioner och ny spännande information. Ett exempel på förbättring är möjlighet till slutna diskussionsforum för olika projekt och nätverksgrupper. En annan nyhet är förbättrade möjligheter till att dela dokument och information. Hållbar utveckling Väst är ett etablerat energikontor i Västra Götaland och vi hoppas att den nya hemsidan kommer att locka ännu fler att gå med i de olika nätverken. HUV driver frågor som rör bland annat energi, klimat, transporter och samordning av kommuners, företag och övriga organisationers arbeteför hållbar utveckling.

FlexiCyklist

FlexiCyklist - ett projekt som undersöker barnfamiljernas transportbeteende. Kan en cykelkärra vara ett alternativ till bilen? Fungerar för  familjer att cykla mer och använda bilen i mindre utsträckning? Kan man skjutsa barn till förskola och fritidsaktiviteter med hjälp av en cykelkärra? Kan man även använda en cykelkärra för att transportera helgens storhandling?

Pressmeddelande: Stort intresse för plusenergihus bland Västsveriges kommuner

Seminarium i Kungälv 22/1 snabbt fullbokat med politiker och kommuntjänstemän. Flera västsvenska kommuner planerar att bygga plusenergihus. Över sextio politiker och tjänstemän bokade snabbt upp alla platser på ett seminarium på fredag om byggtekniken. Plusenergihus går steget längre än passivhus. De är mycket välisolerade och genererar dessutom mer energi än de använder, energi som till exempel kan levereras ut på elnätet. Seminariet arrangeras av Hållbar utveckling Väst som en del i Energimyndighetens program Uthållig kommun. Värdkommun och samarbetspartner är Kungälvs kommun.