Inspirerande dag om hållbar användning av energi inom logi