"Det kan i princip inte bli bättre förutsättningar att investera i solel än nu"