I Lidköping ska barn och personal lära sig använda förskolan energisnålt