Trähus och politisk enighet inspirerade vid studiebesök i Växjö