Ledig tjänst: Projektmedarbetare för projekt inom energieffektivisering