Företag från tre län träffas för inspirationsdag om energieffektivisering