"Energieffektivisering har lyfts och kommit högre upp på agendan"