"Energieffektivisering har kommit högre upp på agendan"