Förändrat beteende gav sänkta energikostnader - och högre kvalitet