Framtidsspaningar om biogasens roll och hur vi drar nytta av det i Västsverige