4,5 miljoner satsas på flytande biogas till lastbilar i västsverige