Fortsatt ökning för både förnybart och biogas i tanken