Svampar omvandlar restprodukter till mat, bränsle och foder i nytt forskningsprojekt