Bioenergi och ånga i industrin

I en del branscher används fortfarande betydande mängder fossila bränslen. Syftet med projektet är att stimulera dessa branscher att konvertera från olja och fossilgas till bioenergi för sin ångproduktion.

Bioenergi för ångproduktion inom svensk tillverkningsindustri

”Bioenergi och ånga i industrin” är ett utvecklingsprojekt för att stödja en övergång från fossila bränslen till förnybara i form av bioenergi i tillverkningsindustrin. Det ska belysa de möjligheter som finns, både tekniskt, ekonomiskt och miljömässigt med inriktning framför allt mot klimatområdet. Vi ska ta fram ”Goda exempel" och en handledning för att stödja företag i konverteringsarbetet. Företagen är i första hand belägna inom Västra Götaland, Skåne, Kalmar, Kronoberg och Blekinge.

pannrum till bioenergipannrum till bioenergi

Projektet syftar till att stimulera industrier att ersätta olja med bioenergi i sin ångproduktion. Målgruppen är företag verksamma främst inom tvätteri, textil, livsmedel, betong och plastindustri men även andra företag som använder olja eller gas för ångproduktion. Även tillverkare av utrustning för ångproduktion ska involveras. Arbetet utförs stegvis med analys av företag och branscher i samverkan med kommuner inom projektet ”Uthållig kommun” och omfattar:

  • Informationsmaterial, handledning och goda exempel. Informationsmaterial och handledning som belyser teknik, kostnader, möjligheter och hinder, och som kan användas nationellt, tas fram för webb och i tryckt version. Även kommunernas energi- och klimatrådgivare får information. Sex goda exempel från befintliga och nya anläggningar för bioenergi och ånga tas fram och beskrivs i faktablad med teknik, ekonomi, produktionsprocesser och kort verksamhetsbeskrivning.
  • Workshop. Två workshops per region för målgrupperna samt kommunernas energi- och klimatrådgivare.
  • Rådgivning. Cirka 10 företag per region får rådgivning om möjligheter och förutsättningar. Här ska även energieffektivisering och behov av ånga analyseras. Möjligheter till samtidig elproduktion med kraftvärme värderas översiktligt.
  • Förväntat resultat. Fem företag ska ha konverterat till bioenergi i sin ångproduktion.

Projektet genomförs i samverkan mellan Energikontor Sydost, Energikontoret Skåne och Hållbar utveckling Väst med stöd av Energimyndigheten. Projektet startar september 2012 och är färdigt 1 februari 2014.

Relaterade nyheter

Handbok

Handboken "Bioenergi och ånga i industrin" kan downloadas här.

Nytt projekt - Bioenergi och ånga för industrin

”Bioenergi och ånga i industrin” är ett utvecklingsprojekt för att stödja en övergång från fossila bränslen till förnybara i form av bioenergi i tillverkningsindustrin. Det ska belysa de möjligheter som finns, både tekniskt, ekonomiskt och miljömässigt med inriktning framför allt mot klimatområdet.