Cykla tryggt och säkert - kommunal planering för ökad cykeltrafik

Kommuner i Västra Götland samverkan för att öka fokus på kommunal cykelplanering och därigenom skapa bättre förutsättningar för privatpersoner att använda cykeln som alternativ till bilen i vardagstransporterna.

Cykla tryggt och säkert - kommunal planering för ökad cykeltrafik

Projektet i denna form är nedlagt. Projektet har istället breddats och vidareutvecklats och återfinns nu under namnet Hållbar planering.

________________

I projektet får fem kommuner chans att satsa extra på det strategiska cykelarbetet under 2012-2013. Projektets syfte är att öka fokus på kommunal cykelplanering och därigenom skapa bättre förutsättningar för att använda cykel som ett alternativ i vardagstransporterna.

Projektet ska lägga grund för ett långsiktigt arbete med cykelplanering med ett tvärsektoriellt arbetssätt. Centralt i projektet är medborgardialogen med kommuninvånarna samt gemensamma cykelrundor, cykelbokslut och handlingsplaner för cykel.

Inbjudan till kommuner kan du läsa här. En översiktlig projektbeskrivning finns också för mer information.

För mer information kontakta Linda Ternström, linda.ternstrom@hallbarutvecklingvast.se, 031-38 914 82.

Ämnen

Relaterade nyheter

Var med i projektet Cykla tryggt och säkert

Nu kan kommuner i kommunnätverket att vara med i projektet Cykla tryggt och säkert. Projektet handlar om att satsa strategiskt på cykelfrågor under 2012 och första halvåret 2013. Kommuner i kommunnätverket kommer i första hand att vara aktuella för projektet som har plats för fem deltagande kommuner.