Energi i ett genusperspektiv

Tillsammans med Energikontor Sydost driver vi projektet "Energi i ett genusperspektiv". Målet med projektet är att väcka intresse och öka kunskapen om energifrågor hos kvinnor.

Energi i ett genusperspektiv

Under hösten 2006 arrangerade vi en rad energikvällar för kvinnor. Fyra av energikvällarna arrangerade vi i samarbete med Navet i Borås. Inom projektet har vi också varit ute och pratat energi hos kvinnoorganisationer och på kvinnodominerade arbetsplatser och höll under konferensen Energisessionen 2007 en särskild session på temat genus och lönsamhet för energibranschen.

Energikontor Sydost har haft en rad aktiviteter i sin region. Läs mer på deras hemsida www.energikontor-so.com.

I projektet har vi och Energikontor Sydost tagit fram broschyren "Energi - kvinnligt eller manligt" som riktar sig till unga som kanske kan tänka sig att jobba med energi, de som redan arbetar i energibranschen och till beslutsfattare och de som rekryterar personal i branschen. Ladda gärna ner den här eller kontakta oss gärna om ni vill ha den tryckta versionen.

Nätverket SIP har tagit fram "Dödsstöten" ett litet häfte för unga om energi och energifenomen och "Survival Guide" med praktisk energikunskap för den som just flyttat hemifrån.

I projektet är även AV-Media, Utbildningsradion och nätverket Sip med. Sip har utarbetat metoder för att intressera tjejer för energifrågor. AV-Media och Utbildningsradion har tagit fram en temalåda med lärarhandledning och undervisningsmaterial.