Energi i ett genusperspektiv 2

Energifrågor är ofta mansdominerade på olika sätt. Det här projektet är uppdelat i två delprojekt med två olika syften. Dels att verka för en mer jämställd energibransch i samarbete med branschen själv. Dels att ta fram och testa metoder för att bättre nå kvinnor med energirådgivning.

I projektet arbetar vi dels med energirådgivningsmetoder för att bättre nå kvinnor och dels för en mer jämställd energibransch.