Energikartläggningscheckar

Målet är att öka kännedom om och sprida kunskap till företag om möjligheten till ekonomisk stöd för energikartläggningar.

Regionala energikontor som noder för information om stöd för energikartläggning

Industri i Gent, foto: Joakim Achim FriedrichIndustri i Gent, foto: Joakim Achim Friedrich

Målet är att öka kännedom om och sprida kunskap till företag om möjligheten till ekonomisk stöd för energikartläggningar.

Detta sker t ex genom:

  • utbilda energi- och klimatrådgivarna
  • samarbete med energi- och klimatrådgivarna
  • samarbete med miljöhandläggare / miljöinspektörer
  • tillhandahålla information till företag, stödja och vägleda företag i ansökningsförfarandet
  • genomför regionala seminarier för företag

Mer informtion: Energimyndigheten

Har du frågor kring energikartläggningscheckar? Kontakta Joakim Achim Friedrich, 031 3891483.

 

Projektet är ett FSEK-projekt.

Relaterade nyheter

Intresserad av svensk miljöteknik?

Söker du rådgivning eller finansiering inom energieffektivisering, hållbart byggande, hållbara material eller återvinning och avfall?

Tillväxtverket har, i samarbete med Energimyndigheten m fl, lanserat en ny, informativ och omfattande webbplats.

Ett effektivt verktyg för att hitta energibovar - goda exempel

Energikartläggningscheckar är ett effektivt verktyg för att hitta energibovar i verksamheter.

Lista över konsulter som kan utföra energikartläggningar

Konsultlista för Västra Götaland, 2012 (projektet är avslutat, listan uppdateras ej)

Alla projekt