Energikartläggningscheckar

Målet är att öka kännedom om och sprida kunskap till företag om möjligheten till ekonomisk stöd för energikartläggningar.

Regionala energikontor som noder för information om stöd för energikartläggning

Industri i Gent, foto: Joakim Achim FriedrichIndustri i Gent, foto: Joakim Achim Friedrich

Målet är att öka kännedom om och sprida kunskap till företag om möjligheten till ekonomisk stöd för energikartläggningar.

Detta sker t ex genom:

  • utbilda energi- och klimatrådgivarna
  • samarbete med energi- och klimatrådgivarna
  • samarbete med miljöhandläggare / miljöinspektörer
  • tillhandahålla information till företag, stödja och vägleda företag i ansökningsförfarandet
  • genomför regionala seminarier för företag

Mer informtion: Energimyndigheten

Har du frågor kring energikartläggningscheckar? Kontakta Joakim Achim Friedrich, 031 3891483.

 

Projektet är ett FSEK-projekt.

Relaterade nyheter

Intresserad av svensk miljöteknik?

Söker du rådgivning eller finansiering inom energieffektivisering, hållbart byggande, hållbara material eller återvinning och avfall?

Tillväxtverket har, i samarbete med Energimyndigheten m fl, lanserat en ny, informativ och omfattande webbplats.

Ett effektivt verktyg för att hitta energibovar - goda exempel

Energikartläggningscheckar är ett effektivt verktyg för att hitta energibovar i verksamheter.

Lista över konsulter som kan utföra energikartläggningar

Konsultlista för Västra Götaland, 2012 (projektet är avslutat, listan uppdateras ej)

Hjälp för företag med energikartläggning

Inom projektet ”Regionala energikontor som noder för information om stöd för energikartläggning” kommer HUV fram till hösten 2014 vara en aktiv partner för företag i Västra Götaland som vill satsa på energieffektivisering.

Energibok 2009

Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) har utgivit en Energibok. Den ger en överblick över energi i allmänheten. Mycket bra läsning!

Nätverksträff Energi, Miljösamverkan - Herrljunga, 18 maj 2011

Lyckad dag i Herrljunga

Goda exempel på energieffektivisering av flerbostadshus och lokaler.

Den 4 maj genomför IQ Samhällsbyggnad ett seminarium där man lär mer av erfarenheter från CERBOF och hur de kan tilllämpas för att få ut både energieffektivisering och ett ökat värde av boendet.