Energikartläggningscheckar

Målet är att öka kännedom om och sprida kunskap till företag om möjligheten till ekonomisk stöd för energikartläggningar.

Regionala energikontor som noder för information om stöd för energikartläggning, del 2

Energikartläggning ge en bra överblick över den allt viktigare kostandsfaktor "energi". Ekonomiska förluster kan med hjälp av en energikartläggning förminskas samtidigt som även koldioxidutsläppen minskar.

Industri i Stenungsund.: Foto: Joakim Achim FriedrichIndustri i Stenungsund.: Foto: Joakim Achim FriedrichMålet med projektet är att öka kännedom om och sprida kunskap till företag om möjligheten till ekonomisk stöd för energikartläggningar.

Detta sker genom:

  • direktkontakt med företag via telefon för att uppmärksamma möjligheten till ekonomisk stöd
  • samarbete med energi- och klimatrådgivarna
  • samarbete med miljöhandläggare / miljöinspektörer
  • tillhandahålla information till företag, stödja och vägleda företag i ansökningsförfarandet.

 

Regler för stödet
Fram till och med 2014 kan det sökas ekonomisk stöd för att genomföra en energikartläggning. Det täcker 50 procent av kostnaden för kartläggningen, dock upp till maximalt 30 000 kronor. Stödet gäller företag som använder mer än 500 MWh energi per år eller för lantbruk med minst 100 djurenheter.

Har du frågor kring energikartläggningscheckar? Kontakta Joakim Achim Friedrich, 031 3891483.

Mer information: Energimyndigheten

 

Projektet är ett FSEK-projekt.

Relaterade nyheter

Intresserad av svensk miljöteknik?

Söker du rådgivning eller finansiering inom energieffektivisering, hållbart byggande, hållbara material eller återvinning och avfall?

Tillväxtverket har, i samarbete med Energimyndigheten m fl, lanserat en ny, informativ och omfattande webbplats.

Ett effektivt verktyg för att hitta energibovar - goda exempel

Energikartläggningscheckar är ett effektivt verktyg för att hitta energibovar i verksamheter.

Lista över konsulter som kan utföra energikartläggningar

Konsultlista för Västra Götaland, 2012 (projektet är avslutat, listan uppdateras ej)