Energiledning Light - Energiledningssystem för lokal utveckling

Syftet med projektet är att få små och medelstora företag att systematiskt och kontinuerligt arbeta med energieffektivisering och att öka andelen förnybar energi. En energiledningssystem kan vara en bra hjälp i detta arbete. I projektet ska företag införa en lightversion av ett energiledningssystem.

Energiledningssystem för att öka kostnadseffektiviteten

I fem kommuner (se listan nedan, alla kommuner är med i Energimyndighetens program Uthållig Kommun) ska det byggas upp ett företagsnätverk. I dessa nätverk ska sedan programmet Energiledning Light implementeras. Ett mål är att företag som fram till idag knappt har arbetat med energifrågar kan spara ca 20 % av sin energianvändningen genom att systematiskt arbeta efter ett energiledningssystem. Dessutom kan kommunerna på det sättet få ett mer energieffektivt och konkurrenskraftigt näringsliv.

Följande 5 kommuner deltar i projektet:

  • Falköping
  • Hagfors
  • Sala
  • Upplands Väsby
  • Vänersborg

Inom projektet används en lightversion av ett energiledningssystem som SWEREA Swecast har tagit fram inom projektet Enig 1 och Enig 2. Energiledningssystemet Energiledning Light är baserat på Energiledningsnormen ISO 50001, men avsevärd förenklad så att det förhållandevis enkelt kan implementeras av små och medelstora företag med begränsade resurser.

Näringspolitik är ett utpekat fokusområde inom tredje etappen för Uthållig kommun enligt Energimyndighetens regleringsbrev för 2011. Syfte är att stötta företag i omställningen mot ett hållbart samhälle. Projektet Energiledningssystem för lokal utveckling kan vara en del i detta.

 

Relaterade nyheter

Workshop om regionalfonder, nätverksbyggande och energiledning

Vi vill gärna bjuda in er till en workshop i Göteborg den 24 november 2014 som handlar om

  • Regionalfonder och vad det innebär för möjligheter för din kommun
  • Energiledning, diskussion och utbildning
  • Nätverksbyggande, lyckade exempel från verkligheten och diskussion

Intresserad av svensk miljöteknik?

Söker du rådgivning eller finansiering inom energieffektivisering, hållbart byggande, hållbara material eller återvinning och avfall?

Tillväxtverket har, i samarbete med Energimyndigheten m fl, lanserat en ny, informativ och omfattande webbplats.

Ett effektivt verktyg för att hitta energibovar - goda exempel

Energikartläggningscheckar är ett effektivt verktyg för att hitta energibovar i verksamheter.

Kommuner hjälper företag att införa energiledningssystem

I ett nytt projekt lett av Hållbar utveckling Väst ska fem kommuner i olika delar av Sverige hjälpa små och medelstora företag att införa energiledningssystem. Meningen är att företagen ska få igång ett kontinuerligt och strukturerat arbete med energieffektivisering som inte bara sparar pengar och miljö, utan dessutom stärker företagens konkurrenskraft.

Lista över konsulter som kan utföra energikartläggningar

Konsultlista för Västra Götaland, 2012 (projektet är avslutat, listan uppdateras ej)