Energilyftet 2016

För att förbereda och underlätta för byggbranschen kommer en nationell kunskapshöjande insats att påbörjas i vår och pågå under hela 2016. I Västra Götaland kommer vi under året att ordna fyra stycken utbildningar där energieffektivt byggande kommer att gås igenom och diskuteras.

Energilyftet - för dig som arbetar med framtidens byggnader

Inom några år ska alla nya byggnader vara betydligt mer energieffektiva än idag och det ställer nya krav på byggbranschens kompetens inom lågenergibyggande. Energilyftet är en kostnadsfri webbutbildning som vänder sig till dig som är beställare, arkitekt, ingenjör, byggprojektledare, förvaltare och drifttekniker.

Det här är energilyftet

Energilyftet är en kostnadsfri webbutbildning som höjer din grundkompetens inom lågenergibyggande.

 

Du får en helhetssyn över byggprocessen kopplat till lågenergibyggande gällande nyproduktion och renovering. I utbildningen förmedlas vilka skillnader det innebär att bygga och renovera lågenergibyggnader i jämförelse med konventionella byggnader.

Energilyftet riktar sig till beställare, arkitekter, ingenjörer, byggprojektledare, förvaltare och drifttekniker. Oavsett vilken roll du har så får du en bra baskunskap och helhetssyn via utbildningen.

För andra målgrupper inom byggsektorn finns riktade utbildningar inom lågenergibyggande. Se vårt utbildningsutbud inom NNE här.

Varför ska jag gå energilyftet?

Genom att bygga lågenergibyggnader får du god innemiljö, lägre driftkostnader, högre fastighetsvärde och bättre kvalitet och beständighet.

År 2019 ska alla nya offentliga byggnader vara lågenergibyggnader och 2021 ska alla nya byggnader vara det. Nivåerna för energihushållning i Boverkets byggregler (BBR) kommer att skärpas vilket påverkar både nybyggnation och renovering. Därför är det viktigt att kunskapen om lågenergibyggande ökar så snabbt som möjligt.

Hur går utbildningen till?

Energilyftet genomförs i två huvudsteg. Inledningsvis erbjuds ett seminarium med kursledare, i nästa steg sker vidareutbildning via en webbaserad kurs. Därefter erbjuds också webbinarier där du kan ställa frågor till våra experter. Stegen är inte obligatoriska, utan vill man endast göra webbutbildningen går det också bra.

Läs mer om utbildningens upplägg

Kunskapsnivå före och efter energilyftet?

Energimyndighetens kunskapshöjande insatser utgår från att varje yrkesgrupp i målgruppen har grundläggande baskunskap inom fastighetsdrift, byggprocesser, byggnads- och installationsteknik och byggnadens energiprestanda men att en kompetenshöjning behövs vid uppförande av lågenergihus eller vid energirenovering av byggnader.

Därför förutsätts att nivån hos kursdeltagarna idag ligger på 2 (baskännedom finns) eller 3 (baskunskap finns men används inte) och målet är att komma till nivå 4 (baskunskap finns och används). För de som ligger på nivå 5 idag (specifik kunskap finns och används) behövs ingen utbildning och för de som vill komma från nivå 4 till nivå 5 rekommenderas längre lärarledda kurser som innefattar praktiska moment.

Läs mer om Energilyftet

Energilyftet i Västra Götaland

I Västra Götaland kommer vi under hösten att ordna tre stycken seminarium där energieffektivt byggande kommer att gås igenom och diskuteras. Seminariet utgör den första delen i utbildningen som sedan kommer att fortsätta över en plattform på internet där olika steg gås igenom. De andra stegen i utbildningen görs när du har tid och de görs på hemmaplan.

Varje utbildningstillfälle avslutas med ett studiebesök på ett intressant objekt där vi får träffa de som har arbetet med att energieffektivisera byggnaden och lyssna på deras erfarenheter.

Studiebesöken kan vara nybyggnation eller byggnader som genomgått en renovering.

Här finns energilyftet i höst!

Uddevalla - 10 okt

Göteborg - 26 okt

Skövde - 17 nov

Läs mer om respektive tillfälle i kalendariet i högerspalten.

Anmäl dig till Energilyftet

Relaterade nyheter

Välbesökt uppstartsseminarium för Energilyftet!

Förra veckan höll Hållbar utveckling Väst uppstartsseminarium för Energilyftet, Energimyndighetens nya kunskapssatsning för lågenergibyggande.