Energilyftet 2017

För att förbereda och underlätta för byggbranschen påbörjades under 2016 en nationell kunskapshöjande insats. I Västra Götaland kommer vi under 2017 att ordna tre stycken seminarium om hållbart byggande, inklusive studiebesök på olika lågenergibyggnader. Lyftet sker huvudsakligen genom en webbutbildning och seminarierna fungerar som en uppstart inför resten av webbkursen.

Energilyftet - för dig som arbetar med framtidens byggnader

Inom några år ska alla nya byggnader vara betydligt mer energieffektiva än idag och det ställer nya krav på byggbranschens kompetens inom lågenergibyggande. Energilyftet är en kostnadsfri webbutbildning som vänder sig till dig som är beställare, arkitekt, ingenjör, byggprojektledare, förvaltare och drifttekniker.

Energilyftet genomförs av Energimyndigheten i samband med de regionala energikontoren, bland annat Hållbar utveckling Väst. Här hittar du mer information om Energilyftet.

I Västra Götaland kommer vi under 2017 att ordna tre stycken utbildningsseminarium som fungerar som en inspirerande uppstart på resten av webbutbildningen. 

Varje utbildningstillfälle avslutas med ett studiebesök vid en lågenergibyggnad där vi får träffa de som har byggt eller arbetat med att energieffektivisera byggnaden. Studiebesöket kan ske både vid en nybyggnation eller vid byggnader som genomgått en renovering.

Här finns energilyftet 2017

Borås - 3 maj

Uddevalla - 21 september

Skövde - 11 oktober

I kalendariet i högerspalten hittar du inbjudan till respektive seminarium. Utbildningen och anmälan till seminariet hittar du här.