Energinettverk

Ett förprojekt som syftar till att etablera ett energisamarbete mellan kommuner i Sverige och Norge.

Energinettverk

Energinettverk är ett förprojekt som ska etablera ett energisamarbete baserat på kunskaps- och erfarenhetsutbyte mellan elva kommuner i Västra Götaland (Sverige) och Østfold (Norge). I projektet ingår fyra temamöten på temana energiplanering, energieffektivisering, bio-energi och fjärrvärme, och värmepumpar.

De svenska kommunerna är Strömstad, Tanum, Uddevalla, Mellerud och Åmål. Från Norge deltar Fredrikstad, Sarpsborg, Halden, Våler, Rygge och Råde.

Energinettverk finansieras på svensk sida av EU-programmet Interreg IIIA, de deltagande kommunerna och Energiråd Väst, som också är projektledare i Sverige.

Den norska delen finansieras av Interreg IIIA, Enova SF, Fylkesmannen i Østfold, Innovasjon Norge, Østfold fylkeskommune och de deltagande kommunerna. Projektledare i Norge är COWI AS.

Temamöte 1: Energiplanering, 22-23 augusti 2006, Strömstad.

Temamöte 2: Energieffektivisering, 28 september 2006, Fredrikstad.

Temamöte 3: Bioenergi, fjärr-/närvärme och lite sol, 9 november 2006, Åmål.

Temamöte 4: Värmepumpar, 1 februari 2007, Halden.