EnergInVäst

Energieffektivisering i industrier i Västra Götaland

Energieffektivisering i industrier i Västra Götaland

EnergInVäst erbjuder stöd för industriföretag i Västra Götaland som vill spara pengar genom att effektivisera sin energianvändning och samtidigt uppfylla de krav som tillsynsmyndigheterna ställer på företagets energiåtgärder.

Projektet EnergInVäst erbjuder

Projektet EnergInVäst innebär ett förmånligt erbjudande för industriföretag om konsultstöd och kompetensutveckling. Syftet är att hitta smarta sätt att spara både pengar och miljö genom effektivare energianvändning.

Målet är minskad energianvändning, ökad konkurrenskraft och fler jobb inom energi- och industrisektorn i Västra Götaland.

EnergInVäst skapar samtidigt nätverk för energiexperter och konsultföretag, vilket ger både kompetensutveckling, kontakter och nya affärsmöjligheter. För miljöhandläggare på länsstyrelsen och i kommunerna ger EnergInVäst möjligheter till ökat utbyte med kommunala energirådgivare och andra energiexperter.

Projektet EnergInVäst drivs av Västra Götalandsregionen med stöd av Energimyndigheten och länsstyrelsen i Västra Götaland, i samarbete med en rad viktiga aktörer på energiområdet.

 

Relaterade nyheter

Energibok 2009

Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) har utgivit en Energibok. Den ger en överblick över energi i allmänheten. Mycket bra läsning!

Nätverksträff Energi, Miljösamverkan - Herrljunga, 18 maj 2011

Lyckad dag i Herrljunga

ENIG genomför en energikonferens, 01 september

Projektet ENIG genomför en energikonferens för svensk tillverkningsindustri den 1 september 2011 i Härnösand (Sundsvall), Västerås och Växjö.

 

Energi - möjligheter och dilemman

Länk till boken "Energi - möjligheter och dilemman" från Kungliga Ingenjörvetenskapsakademien och Kungliga Vetenskapsakademien