EnergirådVäst

Samarbete mellan flertalet kommuner i Västra Götalandsregionen kring en gemensam hemsida, grafisk profil mm

Samarbete mellan flertalet kommuner i Västra Götalandsregionen. Projektet driver bla. en gemensam hemsida.

Nytt arbetsnamn för projektet from 2014 är energirådVäst (fd. RådgivningVäst).

Projektet driver en gemensam hemsida för 35 st av Västra Götalands kommuner. Nytt arbetsnamn för projektet är from Jan 2014 EnergirådVäst. Tanken är att under 2014 koppla fler användbara delar till projektet och genom att använda ett gemensamt namn för projektet, hemsidans domän, facebookgruppens namn osv. stärka energi- och klimatrådgivarnas identitet med en tydlig, gemensam profil som kan användas av er energi- och klimatrådgivare i olika sammanhang då detta kan vara av nytta.

Gemensam logotyp - starkare profil

Det har under en länge tid funnits önskemål om en gemensam logotyp för energi- och klimatrådgivare i Västra Götaland. Referensgruppen för projektet tillsammans med duktiga illustratören Åsa Carlsson har arbetat fram en logotyp. Den nya loggan finns tillgänglig i flertalet format och är tänkt att kunna användas för webb eller tryck, liten eller stor, och skall kunna tryckas på alla möjliga underlag, vepor, skyltar, kläder osv.

Logotypen är fri att använda för projektets medlemmar.

Med en gemensam logotyp kan vi stärka energi- och klimatrådgivarnas profil och lyfta fram er och ert arbete på ett bättre sätt, göra er mer synliga och skapa igenkänningseffekt. Om alla använder sig av logotypen ute i olika sammanhang ger det automatiskt mervärde även för övriga energi- och klimatrådgivare i projektet.

Ny adress

Ny domän/adress för hemsidan är www.energiradvast.se.

Den gamla adressen kommer ligga kvar året ut och skicka eventuella besökare vidare till den nya adressen automatiskt men det är bra om vi kan hjälpas åt att "rensa bort" den gamla adressen överallt och använda den nya. Den gamla adressen kommer så småningom att försvinna.

Facebookgruppen

Facebookgruppen för energi- och klimatrådgivarna har också bytt namn och du hittar den genom att söka på Energiråd Väst i Facebook, eller klicka här: https://www.facebook.com/radgivningvast?fref=ts