Energispartävling inom programmet Uthållig kommun

Projektet Energispartävling för Uthålliga kommuner syftar dels till att minska energianvändningen i deltagande kommuners kommunhus, dels till att genomföra informations- och energisparåtgärder riktade till allmänheten.

Energispartävling i kommunhusen i uthålliga kommuner

Energispartävlingen är en tävling mellan kommunerna som deltar i Energimyndighetens program Uthållig kommun.

Under en tremånadersperiod (mars-maj 2011) får de anställda i kommunhuset i uppdrag att minska sin energianvändning. Energianvändningen för perioden jämförs med underlag om energianvändningen i kommunhuset under samma period föregående år. Uppgifterna från föregående år samlas in av kommunerna i samband med anmälan till tävlingen.

Energispartävlingen innebär att kommunen utrustar sitt kommunhus med den mätutrustning som ska användas och placerar skärmen där informationen gällande energianvändningen ska visas på ett ställe som är synligt och frekvent besökt, exempelvis i anslutning till kommunhusets reception.

Inom tävlingen ingår också att kommunerna genomför aktiviteter med fokus på beteende som sparar energi riktade till såväl brukare i kommunhuset som till allmänheten. I konceptet ingår också att kommunen presenterar tävlingen på sin webbplats samt sprider information till lokal media. Dessa sker med stöttning från samordningsfunktionen för tävlingen.

Inför tävlingsmomenten tas följande uppgifter in från kommunerna som deltar:

  • Användning av energi för perioden mars-maj 2010.
  • Kommunhusets yta
  • Antal anställda i kommunhuset

Månadsvis ska kommunerna redovisa sin energianvändning samt de eventuella åtgärder och aktiviteter som gjorts under perioden. 

Juryn i tävlingen utses av tävlingsledningen och består av representanter från Energikontoren, Länsstyrelse, Chalmers och Göteborgs universitet. Juryn utser vinnare i energispartävlingen utifrån följande bedömningskategorier:

  • Största totala energibesparningen i kWh
  • Största energibesparningen procentuellt
  • Bästa innovativa åtgärden
  • Klustret som gjort största procentuell minskning

Juryns beslut kan ej överklagas.

Relaterade nyheter

Smålandsposten skriver om Alvesta kommunhus och Energispartävlingen

Alvesta kommuns bedrift att spara över 12% av sin elanvändning i kommunhuset uppmärksammades av Smålandsposten i en notis den 23 juni.

Offentliga affärer skriver om vinnarna i Energispartävlingen

Offentliga affärer uppmärksammar vinnarna i Energispartävlingen i en artikel publicerad den 21 juni i sin nätupplaga. Läs mer här

Vinnarna i Energispartävlingen är utsedda!

Vinnare i de fyra olika kategorierna är:

    1. Kommun med största totala energibesparningen i kWh/kvm i kommunhuset

TROSA Sparat 7.1 kWh/kvm

Juryns kommetar: Trosa har med hjälp av ett stort tekniskt åtgärdspaket lyckats med tävlingens största totala energibesparing!

Svenska företag går miste om miljarder!

Näringslivets Energirapport visar att både företagen och politikerna borde fokusera på de stora besparingar som kan uppnås genom energieffektivisering.

Läs rapporten här