ENIG

Syftet med projektet är att bygga upp ett nätverk som långsiktig ska hjälpa svensk industri att bli mer energieffektiv.

ENergieffektivisering I Grupp

ENIG är ett nätverk skapat för att främja energieffektivisering i svensk industri. Organisationerna bakom ENIG är Swerea SWECAST, Swerea IVF och FSEK (Föreningen Sveriges Regionala Energikontor).

Projektet går bland annat ut på att sammanställa en databas med energirelaterade nyckeltal från olika industribranscher. Nyckeltalen kan sedan användas av företag för energiledning, uppföljning med mera. Data som läggas in i databasen behandlas konfidentiellt.

Se mer på ENIG:s webbplats.

Relaterade nyheter

Energikonferens, 1 sept 2011 - INSTÄLLD

Den planerade konferensdagen om energieffektivisering inom industrin med fokus på det ekonomiska perspektivet är inställd.

Energibok 2009

Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) har utgivit en Energibok. Den ger en överblick över energi i allmänheten. Mycket bra läsning!

ENIG genomför en energikonferens, 01 september

Projektet ENIG genomför en energikonferens för svensk tillverkningsindustri den 1 september 2011 i Härnösand (Sundsvall), Västerås och Växjö.

 

Energi - möjligheter och dilemman

Länk till boken "Energi - möjligheter och dilemman" från Kungliga Ingenjörvetenskapsakademien och Kungliga Vetenskapsakademien