ENVA

ENVA syftar till att få igång ett strategiskt arbetssätt med energieffektivisering för vattenpumpsystem.

Energieffektivisering i kommunala vattenpumpsystem.

Spara 30 procent i pumpsystem, är det möjligt? Projektet ENVA ska under en treårsperiod arbeta med energieffektivisering i kommunala vattenpumpsystem tillsammans med 10 kommuner i Västra Götaland.

Inom vattendistribution och avledning används stora mängder energi till att pumpa vatten. Med ökande energipriser de senaste åren har energikostnaderna börjat ta upp en allt större del av driftskostnaderna på vatten- och avloppsreningsverken. Samtidigt finns en stor potential att spara energi. För detta krävs både tekniska åtgärder och kompetensutveckling. Genom att effektivisera pumpsystem (pump, styrning, dimensionering, motor, etc.) och arbeta med drift och underhåll kan kommuner realisera vatten-, energi- och kostnadsbesparingar.

Projektet syftar till att utveckla ett strategiskt arbetssätt med energieffektivisering i vattendistribution och avledning där fokus ligger på optimerad drift och underhåll samt ekonomisk långsiktighet. Projektet ska demonstrera och testa ett antal pumpsystem som kontinuerligt ska mätas, verifieras och utvärderas.

Projektet finansieras av Energimyndigheten, Länsstyrelsen i Västra Götaland samt Naturskyddsföreningens Bra Miljöval fond -tack vare försäljningen av El märkt med Bra Miljöval

Relaterade nyheter

Stora pengar att spara i kommunernas VA-nät

 

Kommuner kan spara mycket pengar och energi i sina VA-nät. Det visar ett gemensamt projekt med tio kommuner i Västra Götaland. I genomsnitt har energianvändningen halverats i pumpstationer där åtgärder genomförts.

4 kommuner har fått investeringsbidrag för att genomföra energieffektiva åtgärder!

50 procent eller mer, det är besparingspotentialen i vissa av systemen som ska åtgärdas i projektet ENVA – energieffektivisering i kommunala vattenpumpsystem.

Materialet från ENVA träff 4 - Ekonomi och upphandling ligger nu uppe!

Vilken pump eller åtgärd är billigast i längden? Träff 4 i projektet ENVA handlade om ekonomi och upphandling.

Materialet från ENVA träff 3 uppe på webben!

Vart i pumpsystemet finns besparingarna? Det var en av frågorna som träff 3 i projektet ENVA försökte att besvara.

10 kommuner deltog på första träffen i ENVA, materialet nu uppe på webben

Kommuner i ENVA har som mål att spara 30% el i vattenpumpsystem.

Kommuner bjuds in till ENVA - nytt projekt för energieffektivisering i vattenpumpsystem

Nu drar projektet ENVA – Energieffektivisering i kommunala pumpsystem inom dricksvatten och avloppsvatten igång. En inbjudan till deltagande har skickats ut till de kommuner i Västra Götaland som har sökt energieffektiviseringsstöd från Energimyndigheten.

Energieffektivisering i kommunala vattenpumpsystem

I det nya projektet ENVA kommer HUV att bjuda in kommuner att tillsammans arbeta fram ett strategiskt arbetssätt för energieffektivisering i vattenpumpsystem.