Etik och energi

Genom nätverket Etik & Energi kan församlingarna få hjälp i sitt energiomställningsarbete.

Etik och energi

Svenska kyrkan har ett enormt fastighetsbestånd och därmed också stora kostnader för uppvärmning och drift av sina lokaler. Samtidigt har kyrkan en etisk utmaning både i att ta tillvara på de kulturskatter som finns i landets kyrkor och i att vara ett föredöme i förvaltandet av våra naturresurser.

Genom nätverket Etik & Energi kan församlingarna få hjälp i sitt energiomställningsarbete. Energiråd Väst har haft en aktiv roll bland annat i nätverkets styrelse och genom energirådgivarnas insatser på det lokala planet. 

Vill du veta mer om Etik &Energi så besök nätverkets hemsida www.etikochenergi.se.